Nous projectes per millorar la convivència als barris de “La ciutat proactiva”

Fins al 22 de juny es poden presentar candidatures per optar a la quarta convocatòria d’ajuts a la innovació urbana “La ciutat proactiva”. L’objectiu del programa és donar suport financer i tècnic a la implementació de projectes d’entre 30.000 i 100.000 euros concebuts per millorar la convivència als espais públics, col·lectius i compartits de la ciutat.

..
31/05/2023 - 12:05 h - Smart City Ajuntament de Barcelona

A través de BIT Habitat i en col·laboració amb els districtes i la ciutadania, aquesta quarta edició del programa es proposa abordar reptes que tenen una incidència especial als barris i garantir la cohesió social en un espai dens amb diversitat d’usos com és la ciutat.

Es busquen iniciatives, per exemple, per reduir l’excés de soroll o els comportaments incívics a l’espai públic, o accions de regeneració urbana que afavoreixin la convivència en espais col·lectius i comunitaris d’àmbit privat però que tenen un paper central en la qualitat de vida del veïnat.

La convocatòria està dotada amb un total de 480.000 euros, destinats a finançar fins al 80% del cost de projectes d’entre 30.000 i 100.000 euros. Aquests projectes han d’incloure la implementació de les solucions guanyadores en l’entorn real de la ciutat de Barcelona per tal de poder validar, amb activitats de demostració o pilots, els plantejaments inicials del projecte, així com la consecució dels impactes previstos.

Més informació