Oberta la convocatòria de subvencions per a projectes de recerca i innovació 2023

Subvencions per a projectes de recerca i innovació 2023
08/03/2023 - 16:48 h - Ciència Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona i la Fundació ”la Caixa” han obert la convocatòria 2023 de subvencions adreçades al finançament de projectes de recerca i innovació. L’anunci de la convocatòria es fa pel programa d’ajuts de 2023, previst en el conveni de col·laboració entre totes dues institucions, firmat en el marc del Pla Barcelona Ciència 2020-2023. El termini de presentació és de 40 dies a comptar l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és a dir, del 8 de març al 17 d’abril de 2023, ambdós inclosos.

La Gerència de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat obre aquesta convocatòria de subvencions per un import de 2 milions d’euros a càrrec dels anys pressupostaris 2023 i 2024. La dotació per a cada any és, per d’1 milió d’euros, del qual 600.000 euros els aporta l’Ajuntament de Barcelona i els altres 400.000 euros, la Fundació ”la Caixa”. La quantitat màxima de les subvencions per a un únic projecte serà de 150.000 euros amb els quals es podrà cobrir la totalitat del projecte. Els projectes que es presentin s’han de basar en reptes urbans que es puguin englobar en alguna de les dues temàtiques proposades: (A) salut comunitària i (B) sostenibilitat i canvi climàtic.

Els projectes

Els projectes han de ser originals, sense perjudici que es puguin inscriure o puguin continuar línies de recerca ja engegades per les persones sol·licitants, han de tenir l’objectiu de proporcionar evidències científiques per inspirar decisions polítiques futures a la ciutat de Barcelona, i han de justificar de manera plausible i raonada els resultats esperats que s’estimi que es poden derivar del seu procés de recerca. Així mateix, han d’incorporar els components d’innovació i tecnologia com a elements rellevants de les propostes, i han de contemplar la dimensió de gènere i mediambiental.

La seva durada màxima ha de ser de 18 mesos des de l’endemà de la publicació de la resolució definitiva i el seu àmbit d’actuació ha de ser la ciutat de Barcelona i/o la seva àrea metropolitana. A més, els projectes no podran haver obtingut subvenció per al mateix projecte a les convocatòries de recerca i innovació dels anys 2021 i 2022, impulsades per l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb la Fundació ”la Caixa”, ni en la convocatòria de subvencions per a projectes de recerca jove i emergent 2022, de l’Ajuntament de Barcelona.

Quant als requisits per sol·licitar la subvenció, en aquesta convocatòria només es podran presentar projectes impulsats per una agrupació de persones jurídiques. Les agrupacions hauran d’estar formades per un mínim de tres persones jurídiques legalment constituïdes i actives, que treballen en cooperació per fomentar les sinergies i optimitzar el disseny, la implementació i la difusió dels projectes, per tal de fomentar les aliances entre diversos actors.

Les persones jurídiques membres de les agrupacions han de contemplar-se dins d’alguna de les següents categories. Universitats públiques i privades, instituts de recerca, organismes públics de recerca, altres centres d’R+D amb personalitat jurídica pròpia vinculats a les administracions públiques o participats majoritàriament pel sector públic, amb independència de quina sigui la seva forma jurídica; entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre; entitats públiques i privades sense ànim de lucre que puguin contribuir positivament el disseny, execució, aplicació i impacte social del projecte; empreses, fundacions, entitats i organitzacions empresarials vinculades, en funció del seu objecte social, al contingut del projecte; i altres organitzacions que contribueixin a la difusió i la divulgació científica o que facin tasques de suport a la transferència científica i tecnològica. En tot cas, entre les agrupacions d’entitats hi ha d’haver, com a mínim, dues institucions que tinguin la recerca com una de les seves activitats principals.