Publicada la versió en castellà de ‘Ciencia ciudadana y aprendizaje servicio’

La guia proposa sinergies a favor d’una ciència més democràtica i una educació més compromesa.

Ciència ciutadana i aprenentatge servei
21/01/2021 - 18:58 h - Cultura i lleure Octavi Planells

A la primavera passada, es va publicar la guia en català “Ciència ciutadana i aprenentatge servei”, on s’identifiquen els elements comuns entre ciència ciutadana i aprenentatge servei i es fan propostes per crear sinergies que promoguin la participació dels nois i noies en la producció de nou coneixement i en el seu ús per millorar la vida de la comunitat.

La guia fou elaborada per l’Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona i l’Associació Centre Promotor d’Aprenentatge Servei a partir d’una jornada organitzada per l’Institut de Cultura de Barcelona el 2019. En els darrers mesos, s’ha elaborat la versió castellana del document, el qual s’ha presentat aquesta tarda en l’acte organitzat junt amb la Fundación Ibercivis, entitat que ha inclòs el document en la secció de recursos i guies del seu web i que col·labora en la seva promoció dins la comunitat de ciència ciutadana a Espanya i Llatinoamèrica.

Més informació