Technovation Girls

Finalitza l'edició d'aquest any del projecte, que té com a objectiu promoure la tecnologia en nenes de 10-18 anys. Les noies han programat una aplicació anomenada 'Stopoverty'!

Technovation
10/04/2021 - 11:55 h

Durant els últims tres mesos, a la biblioteca del Raval de Barcelona s’ha reunit un grup de 5 noies (Mireia, Maria, Mar, Sara i Ivet) per aprendre tecnologia i innovació, en el marc del projecte Technovation Girls. Des del 2010, més de 25.000 noies de 100 països diferents han participat en aquest projecte, que aquí a Catalunya impulsa l’associació Espiral, Educació i tecnologia i la seva xarxa de voluntàries.

El projecte té per objectiu promoure la tecnologia en nenes de 10-18 anys. Avui en dia la representació femenina en el sector segons la Comissió Europea és només d’un 15,6% del total espanyol. És important apropar la tecnologia a les nenes, ja que és un sector en creixement exponencial, amb alta demanda i fonamental en la societat del segle 21.

En aquests mesos, les nenes han après continguts relacionats amb la innovació com són la recerca i definició de problemes, entrevistes a usuaris, generació d’idees, prototipat o storytelling. En la part tecnològica, s’ha treballat programació bàsica d’algoritmes i pseudocodi, bases de dades i funcions, variables, condicionals, sensors o inclús la Intel·ligència Artificial.

Tots els continguts s’expliquen a través d’un repte, on durant 12 setmanes les noies han de programar una aplicació mòbil que resolgui un problema que pot estar alineat amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible). Les noies s’han trobat cada setmana a la biblioteca i amb el suport del seu mentor, el Xavi Amat, enginyer d’innovació i voluntari en el projecte, han dissenyat una aplicació per ajudar a les persones sense llar. Al món hi ha més de 100 milions de persones sense llar i només a Barcelona 4700, a més a més la pandèmia ha empitjorat la situació segons la Fundació Arrels, amb qui varen tenir una xerrada per compartir idees.

Stopoverty, l’aplicació que han programat, consta d’una pantalla de registre i un menú amb diferents opcions: mapes de serveis essencials, un apartat d’educació, un xat de suport psicològic i un fòrum social, una part d’entreteniment, i un llistat de recursos i gent que proporciona ajuda d’algun tipus. Pensant en la complexa situació d’aquestes persones, varen incloure en el mapa punts d’accés a tecnologia i un procés on se’ls facilitaria un dispositiu, bateries i formació.

L’edició d’aquest any finalitza el proper 19 d’abril, després un equip de voluntàries del sector TIC serà l’encarregat de valorar les diferents candidatures. Us animem a participar en futures edicions!