Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)

Inici » Equipament » Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)

Creada el 1992, s’hi imparteixen estudis i es fa recerca en totes les branques de la matemàtica i l’estadística, tant teòriques com aplicades. Des del 2003, la facultat dedica el seu curs acadèmic a alguna persona de referència en la ciència i organitza activitats al voltant dels seus treballs i contribució al coneixement.

Adreça

Carrer de Pau Gargallo, 14.

Web