Pla Barcelona Ciència

2020-2023

Consell assessor científic

Constitució d’un consell assessor científic per implicar personal investigador de talent en el desplegament del pla de ciència.

Per tal d’assessorar en el desplegament del pla Barcelona Ciència i garantir l’assoliment dels seus objectius, s’ha constituït un consell assessor científic que oferirà consell expert en tots els temes relacionats amb la ciència, la tecnologia i la innovació. El Consell ajudarà l’Ajuntament de Barcelona a desenvolupar projectes i accions dirigits a fer de Barcelona una ciutat atractiva per a científics i científiques i centres d’investigació i on fer que la ciència sigui valorada per la ciutadania. 

La composició del Consell Assessor Científic és la següent:

Lluís Ferrer i Caubet

President

Catedràtic de Medicina i Cirurgia Animal (UAB)

Vera Sacristán Adinolfi

Vicepresidenta

Directora del Grup de Recerca en Geometria Computacional, Combinatòria i Discreta (UPC)

Manuel Serrano Marugán

Vocal

Cap de laboratori de plasticitat cel·lular i malaltia (IRB Barcelona)

Montserrat Vendrell i Rius

Vocal

Sòcia d’Alta Life Sciences

Josep Peñuelas i Reixach

Vocal

Professor d’Investigació d’ecologia global del CSIC (CREAF)

Ada Ferrer i Carbonell

Vocal

Científica titular (IAE-CSIC)

Isabelle Anguelovski

Vocal

Professora d’investigació (ICREA i ICTA-UAB)

Mateo Valero i Cortés

Vocal

Catedràtic d’Arquitectura de computadores (UPC) i director (Barcelona Supercomputing Center)

Manuel Carlos Delfino Reznicek

Vocal

Catedràtic de Física (UAB)

Mara Dierssen Sotos

Vocal

Cap del grup de Neurobiologia cel·lular i de sistemes (Centre de Regulació Genòmica)

Jacint Jordana Casajuana

Vocal

Catedràtic (UPF) i Director (IBEI)

Oriol Recasens Benito

Secretari

Gerència de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Ajuntament de Barcelona