Què és?

Presentació Barcelona Ciència
Inici » Què és?
Barcelona ciencia

El programa Barcelona Ciència és la iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona per promoure el coneixement científic i implicar a la ciutadania en el seu progrés. Barcelona Ciència convida a tothom a participar i fer-se escoltar en el plantejament, els processos i els resultats de la recerca científica sota criteris com l’ètica, la transparència, la igualtat o l’accés obert al coneixement. Amb aquesta visió, la ciutat posa l’escenari on ciència i societat es troben per dialogar, comprendre’s i avançar plegats, un esforç comú per encarar els reptes locals i globals del segle XXI.

Barcelona ciencia imatge 1
Barcelona ciencia imatge 2
,

L’avenç de la ciència ha de donar resposta i trobar solucions a les demandes de la societat.

Les ciutadanes i ciutadans estan deixant de ser espectadors per pujar a escena i ser protagonistes de la recerca i la innovació. Els nous referents es concreten en conceptes com l’anomenada Recerca i Innovació Responsables –RRI–, la ciència oberta (open science) o la ciència ciutadana. Des d’aquesta òptica, el programa contempla el desenvolupament de projectes i activitats adreçats a diversos segments de públic i, molt especialment, aposta per situar el coneixement i la ciència al centre de les propostes culturals de Barcelona, una de les principals protagonistes europees de la recerca científica i la innovació tecnològica. És en aquest escenari privilegiat on ciència i societat es troben.

Els nostres objectius

Implicar la societat.

Incrementar la implicació de la ciutadania en la definició de línies de recerca i desenvolupament, així com en els processos de projectes d’investigació. Aconseguir que les ciutadanes i ciutadans siguin agents actius, protagonistes del procediment científic.

Formar opinió.

Promoure l’esperit científic, el pensament crític i innovador entre els habitants de Barcelona i la seva àrea d’influència, per a una presa de decisions contrastada i raonada davant de temes amb contingut científic, sanitari, tecnològic i mediambiental.

Despertar vocacions.

Crear un complement a l’educació que permeti donar a conèixer al professorat els darrers avenços, ampliar coneixement i oferir nous recursos pedagògics. Entre l’alumnat, despertar noves vocacions científiques i tecnològiques a través de l’experimentació, la participació en recerca ciutadana i el contacte directe amb la comunitat investigadora.

Potenciar la creativitat.

Fomentar la sensibilitat artística i creativa que estimuli les idees innovadores, fonamentals per al plantejament de preguntes, el disseny d’experiments, la cerca de solucions a problemes complexos, l’aplicació del coneixement... en definitiva, essencial per al progrés científic i tecnològic.

Contribuir a la transferència de coneixement.

Posar en comú el coneixement científic generat als centres de recerca i universitats amb la indústria i el teixit empresarial per fomentar la cerca de noves oportunitats i la creació de noves iniciatives que contribueixin al progrés social i econòmic.

Projectar la ciutat.

Incrementar la notorietat nacional i internacional de Barcelona i la seva àrea metropolitana com a pol de desenvolupament científic i tecnològic d’Europa i de la Mediterrània.

Disseminar el coneixement.

Assajar i explorar nous suports, mètodes i llenguatges divulgatius i treure profit de les tècniques clàssiques.

ewrwer