Tornar

Imatge promocional de les Beques Barcelona Crea

Es convoquen les Beques Barcelona Crea

Estan destinades a donar suport a la creació i contribuir a mantenir l'impuls cultural de la ciutat.

Entre el 30 de desembre de 2021 i el 4 de febrer de 2022 es poden presentar les sol·licituds per obtenir una de les 170 Beques Barcelona Crea (BB_C), amb una dotació cadascuna de 6.000 €. Els ajuts els convoca l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) per a donar suport a la creació i contribuir a mantenir l'impuls cultural i científic de la ciutat. Les Beques van néixer l’any 2020 amb caràcter d'excepcionalitat, amb la finalitat d’ajudar a pal·liar els efectes de la crisi de la covid-19 i promoure iniciatives que contribuïssin a mantenir el dinamisme i lideratge cultural, educatiu i científic de Barcelona. A partir de l’èxit de la convocatòria, des de l’ICUB s’ha decidit convertir aquesta iniciativa en una convocatòria ordinària. Les BB_C entren a formar part dels programes estables de l’Ajuntament de Barcelona de suport al teixit cultural i la creació com En Residència o Barcelona Producció de La Capella.

Aquest 2021, les BB_C estan destinades a donar suport als processos previs a la producció que acompanyen a la creació de propostes artístiques (conceptualització, gestació, investigació, experimentació, documentació...) en 8 modalitats diferents: 

- Creació en arts escèniques,

- Creació en arts visuals,

- Creació musical,

- Creació audiovisual,

- Cultures populars,

- Creació literària i traducció,

- Creació de guions audiovisuals,

- Creació en art i ciència.

Podrà optar a les beques qualsevol persona major de 18 anys, o qualsevol persona jurídica legalment constituïda. Així mateix, les poden demanar agrupacions de persones, físiques i/o jurídiques, encara que no tinguin personalitat jurídica. Només s'admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica, i les propostes no podran ser becades si ja han rebut altres ajuts i/o subvencions de l'Ajuntament de Barcelona amb anterioritat a la data de presentació de la candidatura a les BB_C.

Les propostes que es presentin han de ser de nova creació i tenir vinculació amb Barcelona o la seva àrea metropolitana. Segons s'estableix a la convocatòria, aquesta vinculació s'entendrà acreditada quan es compleixi, com a mínim, un dels següents supòsits:

- Que l’objecte de la proposta tingui relació amb la ciutat de Barcelona o la seva àrea metropolitana, o bé

- Que la persona o l’entitat candidata tingui la seva residència a la ciutat de Barcelona o a la seva àrea metropolitana, o bé

- Que la persona o l’entitat candidata estigui vinculada al teixit cultural de Barcelona o de la seva àrea metropolitana i que així es desprengui del contingut de la documentació presentada.

L’acreditació del vincle amb Barcelona o la seva àrea metropolitana s’haurà d’especificar bé al contingut de la proposta o bé al contingut del currículum.

Valorarà les propostes un jurat integrat per persones independents de reconeguda vàlua, especialistes en les diferents matèries. El jurat puntuarà les propostes en funció dels criteris de valoració establerts en la convocatòria.

Les persones candidates sabran si són persones becades en publicar-se la resolució definitiva al BOPB, al web Suport a la cultura, i als mitjans de difusió que es considerin convenients. A partir d’aquell moment s’iniciarà el procés de pagament de l’import de les beques. Les propostes becades hauran de finalitzar-se com a màxim el 28 de febrer de 2023, i justificar abans del 31 de març de 2023.

A partir del 24 de desembre podreu conèixer tots els detalls de la convocatòria i la documentació que cal aportar per optar a les Beques Barcelona Crea.

Data de publicació: Dilluns, 20 Desembre 2021
  • Comparteix