Institut de Cultura

Creat el 1996, com a òrgan únic de totes les funcions municipals en matèria de cultura a partir de la fusió de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, de l’Institut Municipal Barcelona Espectacles i del Centre gestor de museus.

Des de l’1 de gener de 2006 l’Institut de Cultura s’ha constituït com una Entitat Pública Empresarial Local (EPEL).  Una modalitat d’ens públic prevista per llei que confereix plena capacitat jurídica i autonomia de gestió a l’Institut de Cultura per portar endavant els seus programes i projectes.

Notícies

S’inicia el procés per seleccionar la nova direcció d’El Born CCM

L'objectiu principal de la nova direcció serà el d’implementar el Pla estratègic 2018-2023.

Algunes de les fotografies de Jorge Ribalta que formaven part de l'exposició original

Una plaça que en els últims anys ha experimentat una reforma profunda es prepara per acollir Àngels nous, un monument en forma de fris fotogràfic fragmentat que farà referència a la transformació i a la història d'aquest espai de Ciutat Vella.

Un dels concerts celebrats a Ciutat Vella com a part d'aquest festival dedicat a les noves expressions musicals

El BAM, el festival dedicat a les músiques més noves que forma part de la programació de les festes de la Mercè, renova la direcció artística. S'acaba d'obrir un concurs per trobar la persona que el programarà durant els pròxims quatre anys.

Imatge de les Beques 'Premis Barcelona 2020'

En el segon trimestre de l'any es faran públics els 225 becats.