Tornar

Fotografia de l'exposició Repetició en Repetició, de Pol Pintó

Abstracció minimalista

Pol Pintó presenta l’exposició Repetició en Repetició, una “sala de miralls singular i irrepetible”.

Fins al 5 de gener es pot visitar al Centre de Cultura Contemporània Piramidón l’exposició individual Repetició en Repetició, de l’artista resident, des de juliol de l’any passat, Pol Pintó.

Nascut a Barcelona el 1993, l’autor explora les possibilitats infinites de l’acció i com aquesta deixa la seva empremta en el món. La seva producció neix del moviment i es caracteritza per l’abstracció, el minimalisme i l’austeritat com a extensió del seu interès per qüestions relacionades amb la tensió, l’espai i la recerca d’allò que és primari.

Pintó se serveix d’objectes poc convencionals –i sovint, aparentment mundants– per fer, a través del contacte o la fricció entre ells, els traços expressius que protagonitzen les seves obres. D’aquesta manera, la seva pintura deixa poc espai a la intervenció humana i abraça l’aleatorietat implícita a qualsevol moviment.

En aquest cas utilitza un tiralínies: un cordill impregnat en tinta manté la tensió justa per ser projectat a gran velocitat com si fos la corda d’un arc que s’allunya de la mà de l’artista i, durant una fracció de segon, just en el punt precís de l’impacte contra la tela, pren vida pròpia. El regalim de l’esquitx esdevé el registre mut d’un moment precís i irrepetible.

Al conte La trama, Jorge Luís Borges va escriure que “al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrias”. És aquest mateix efecte mirall que l’artista mostra a través del diàleg entre díptics replicats. Pintó confronta les peces amb el seu reflex, la qual cosa obliga l’espectador a qüestionar la seva percepció.

Pel que fa al pla de la instal·lació, l’artista subverteix la concepció clàssica de l’espai expositiu, ja que les obres floten en el centre del local i les parets actuen com a simple continent d’un muntatge volumètric.

Data de publicació: Dijous, 13 Octubre 2022
  • Comparteix