Tornar

Llibre de les fonts de la present Ciutat de Barcelona

Nou llibre coeditat per l’Ajuntament de Barcelona, en aquest cas amb l’Editorial Afers. Es tracta d’El Llibre de les fonts. Aigua, clima i societat a la Barcelona del segle XVII, publicació que han coordinat Maria Antònia Martí Escayol, Santiago Gorostiza i Xavier Cazeneuve.

El Llibre de les fonts de la present Ciutat de Barcelona és un manuscrit conservat a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona que recull el coneixement que existia sobre l’abastament d’aigua potable a Barcelona a mitjan segle XVII. Va ser escrit l’any 1650 pel mestre de cases Francesc Socies, qui tenia l’ofici (el càrrec) de mestre de les fonts i, per tant, era el responsable del funcionament correcte del sistema de captació, conducció i distribució d’aigua a la ciutat. El manuscrit descriu la xarxa hidràulica de l’aigua de boca de la ciutat, formada per les mines, les conduccions (subterrànies i exteriors), els espiralls i respiradors i les fonts. A més de ser, segurament, el primer gran itinerari descrit per Barcelona, permet entendre com es gestionava l’aigua en una ciutat mediterrània en època moderna. Es tracta d’un document imprescindible per al coneixement de la història de Barcelona i excepcional en el context europeu.

La present edició dona a conèixer els continguts del llibre original i inclou la transcripció del manuscrit precedida de set estudis escrits des d’una perspectiva interdisciplinària que inclou la història, l’urbanisme i la climatologia històrica, amb els quals s’ofereix tant una visió del context polític, social, cultural i ambiental on va viure i treballar Francesc Socies com arguments per entendre i valorar l’abast i el contingut del seu llibre.

Més informació, en aquest enllaç.

Data de publicació: Dijous, 12 Gener 2023
  • Comparteix