Tornar

Imatge gràfica de la 2a mesura del Pla de Drets Culturals de Barcelona

Una mesura per garantir el dret a la creació, l'experimentació, la recerca i la producció cultural

Forma part del Pla de Drets Culturals de Barcelona i inclou 13 accions.

En el marc del Pla de Drets Culturals de Barcelona iniciat el passat abril per l'Ajuntament de Barcelona, i que té com a objectiu situar els drets culturals a l'altura d'altres drets fonamentals, es presenta la segona de les nou mesures, que té el següent enunciat: Cultura de base i sectors culturals: Dret a la creació, l'experimentació, la recerca i la producció cultural. La missió d'aquesta segona mesura és impulsar el dret a la creació i a la producció cultural en unes condicions de dignitat sociolaboral per a les persones treballadores de la cultura, mirant de mitigar la precarietat estructural, donant suport als processos de creació, impulsant noves vies de relació entre agents i garantint l’accés a un ventall més ampli de ciutadania.

La mesura inclou la reformulació de les línies de subvenció i ajuts atorgades anualment per l'Ajuntament, així com el desplegament d'un nou programa de beques per a la creació, la implementació de nous programes com són els Baixos de Protecció Oficial Cultural, la celebració de la Biennal d'Art Manifesta, el desplegament de la Moneda Cultural REC, l'impuls de l'Oficina Ciutadana de Cultura, la creació de les Cases de la Cultura de Barcelona, o l'ampliació dels circuits d'exhibició municipal. 

En total, aquesta segona mesura té un pressupost de 36.640.941 euros, i inclou 13 accions:

1. Beques Barcelona Crea. L'ICUB desplegarà un nou programa anual de beques per a la creació i la innovació en pràctiques culturals.

2. Espai de coordinació i banc de recursos de la xarxa de Fàbriques de Creació. Un dels reptes pendents de la xarxa formada per 11 equipaments és assolir uns majors nivells de coordinació entre les diferents Fàbriques, compartint projectes i recursos per arribar a tot el teixit cultural i artístic de la ciutat i l’Àrea Metropolitana. Així doncs, aquesta línia d’acció vol concretar un sistema de coordinació que permeti avançar en aquesta direcció. 

3. Sistema municipal de residències de creació. El nou programa de Beques Barcelona Crea inclourà a partir de 2023 la selecció d’un projecte de cada categoria que, a més de rebre l’import de la beca, participarà en un programa de residències d’alguna de les Fàbriques de Creació de la ciutat.

4. Reformulació de les subvencions i els ajuts existents. Els canvis en el teixit cultural i les demandes de modificacions i millores que els diferents sectors i agents fa temps que reclamen feien necessària la revisió de les bases, els models de convocatòries, les categoritzacions i els sistemes de sol·licitud i justificació. Aquesta reformulació es farà de forma progressiva.

5. Clàusules socials en cultura. L'acció comprèn la creació d’un grup de treball format per personal municipal i professionals externs, amb l’objectiu d’establir una sèrie de clàusules socials adaptades als diferents tipus de serveis i activitats culturals que l’Institut de Cultura contracta en el marc dels seus programes.

6. Baixos de Protecció Oficial Cultural. Té per objectiu revertir la tendència d’especulació immobiliària dels barris del Raval, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera mobilitzant locals buits, revertint el monocultiu econòmic i promovent econòmicament els barris i el seu veïnat. Els baixos s’oferiran a persones, entitats o empreses culturals per a la instal·lació de tallers, creació d’espais per al treball cultural, l’assaig o l’exhibició d’activitats artístiques a canvi d’un lloguer social per sota del preu de mercat.

7. Oficina Ciutadana de la Cultura (OCCU). Ubicada als baixos del Palau de la Virreina, serà un espai de trobada, acompanyament i suport al teixit cultural.

8. Espais de cultura viva. Permet als establiments que s’hi acullin un aforament variable a partir de la disposició de l’espai, en funció del tipus d’activitat que deriva de la seva programació. L'acció cerca ampliar el seu abast per garantir la seguretat legal dels establiments, que ja tenen una activitat cultural regular i, alhora, promoure’n la incorporació de nous. 

9. Consolidació i ampliació dels circuits d'exhibició municipals.

10. Cases de Cultura de Barcelona. La Sala BAM (Barcelona Acció Musical), que estarà a l'actual Sala Barts, esdevindrà el node vertebrador del sector musical a la ciutat. La Casa de la Música comptarà amb altres equipaments de la ciutat com ara la Casa de l’Aigua, al districte de Nou Barris, que esdevindrà un espai per a l’assaig musical, i la Fabra i Coats, que complementarà la Casa de la Música amb espais i recursos. Pel que fa a El Molino, recentment adquirit, es transformarà en un centre de dinamització, formació i exhibició de les arts parateatrals i nous llenguatges escènics.

11. Biennal d'Art Manifesta 2024. Suposarà l'oportunitat d'iniciar un procés de codisseny de continguts a partir d’un sistema de governança que reconegui i inclogui el teixit artístic de la ciutat i els grans equipaments. La celebració d’aquest esdeveniment tindrà un abast metropolità i de gran impacte en el teixit artístic de la ciutat.

12. Implementació del REC Cultural. El Recurs Econòmic Ciutadà (REC), moneda per a la participació en activitats culturals de Barcelona, permetrà reforçar el vincle entre la ciutadania i els equipaments i espais culturals locals.

13. Reformulació del Consell de Cultura. L’acció consistirà en la creació de grups de treball i comissions de seguiment amb l’objectiu d’incorporar als plenaris del Consell de la Cultura una sèrie de debats a l’entorn de temes d’interès, que afectin la política cultural de la ciutat. La nova estructura de funcionament del Consell permetrà també convidar ponents externs per aportar idees i debat als temes que es treballin i els resultats es presentaran al Ple per al seu debat.

Trobareu més informació en aquest enllaç.

Data de publicació: Dimecres, 10 novembre 2021
  • Comparteix