BioBlitzBcn: biodiversitat, ciència i participació ciutadana

Un BioBlitz és un exercici d’identificació d’espècies en vint-i-quatre hores, obert a la participació de tothom. La fórmula de posar en contacte científics professionals i naturalistes amb el públic en general és molt efectiva.

Foto: J.M. de Llobet / Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Activitats d’identificació d’espècies durant el BioBlitz de 2016, als jardins de l’Institut Botànic i a la zona adjacent del parc de Montjuïc.
Foto: J.M. de Llobet / Museu de Ciències Naturals de Barcelona

En paraules de l’entomòleg nord-americà Edward Wilson, un BioBlitz “es una recerca exhaustiva d’espècies en una àrea determinada, normalment en parcs urbans, amb l’ajuda d’escolars, grups de voluntaris i altres, assessorats sempre per biòlegs, en una cursa científica contrarellotge”; una recerca que es du a terme en el termini de vint-i-quatre hores.

Aquestes iniciatives sorgeixen de la necessitat de fer inventaris o estudis de seguiment de la biodiversitat, unes activitats que requereixen molt treball de camp i la participació de moltes persones. Tenen un objectiu doble: d’una banda, aprofundir en el coneixement de la biodiversitat i, de l’altra, augmentar la consciència pública sobre la necessitat de documentar-la i preservar-la. També és una bona forma d’implicar els ciutadans en la ciència i trencar barreres, donant-los l’oportunitat de contribuir a un projecte ge­nuïnament científic.

L’any 2010 la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de la ciutat van organitzar la primera edició del BioBlitzBcn. Des de llavors el projecte ha crescut i s’ha enfortit i ara el lidera el Museu de Ciències Naturals, amb una important participació d’altres àrees de l’Ajuntament, de l’Associació d’Amics del Museu de Ciències Naturals i de diferents associacions naturalistes. Tots els anys s’organitza un esdeveniment BioBlitz amb l’objectiu d’augmentar el coneixement sobre la biodiversitat local. Des del començament hi han participat més de 3.000 persones i s’han identificat unes 1.500 espècies.

Foto: J.M. de Llobet / Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Activitats d’identificació d’espècies durant el BioBlitz de 2016, als jardins de l’Institut Botànic i a la zona adjacent del parc de Montjuïc.
Foto: J.M. de Llobet / Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Cal destacar que, més enllà de la rellevància científica de la recerca –que ha portat a resultats com ara la identificació d’espècies que no s’havien trobat abans a la península Ibérica–, en altres casos les dades obtingudes s’han fet servir per millorar la gestió dels espais verds de la ciutat. Per tant, aquest projecte s’ha d’entendre des d’un enfocament tridimensional que inclou la sensibilització de la ciutadania envers la biodiversitat urbana mitjançant la seva participació activa, els resultats científics per si mateixos i, en alguns casos, l’ajuda a la gestió dels espais verds.

No hi ha costum de veure ni percebre la ciutat com un lloc amb una diversitat d’hàbitats potencialment ocupats per una varietat important de flora i fauna. El medi urbà té una estructura heterogènia que permet l’existència d’un mosaic variat i dispers d’hàbitats. Amb la crisi ambiental global, es preveu que hi haurà un augment de la sensibilitat envers la biodiversitat i tots els aspectes que s’hi relacionen. La ciutat de Barcelona és paradigmàtica en aquest sentit, ja que té una gran riquesa d’ambients en una superfície relativament petita.

Els projectes que contribueixin a sensibilitzar la ciutadania envers aquests nous reptes socials i mediambientals són de gran interès per a la societat, i han de rebre un tractament prioritari. Actualment, el BioBlitzBcn és l’única activitat d’aquesta mena en tot l’àmbit de l’estat espanyol i dels països no estrictament anglosaxons, per la qual cosa resulta encara més rellevant i destacable.

Dacha Atienza Ariznavarreta

Cap de Col·leccions, Recerca i Documentació. Nat – Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *