Can Batlló acollirà el superarxiu de Barcelona

Simulació en tres dimensions de la sala d’exposicions del futur Arxiu Municipal.

El nou equipament esdevindrà un centre d’informació ciutadana i cultural de primer ordre. La seva programació irradiarà a tota la ciutat amb activitats i col·laboracions estretes amb els centres i tallers d’estudi dels barris. 

El mes de juliol passat l’Ajuntament de la ciutat va fer públic el projecte de reforma i rehabilitació de la nau central de l’antic complex fabril de Can Batlló (21.000 m2 construïts) com a nova seu de l’Arxiu Municipal de Barcelona, amb l’objectiu de reunir-hi tots els fons documentals avui dispersos en vint-i-un centres d’arxiu i dependències. El projecte estableix un nou model arxivístic més obert a tota la ciutadania, amb un programa renovat i culturalment sensible a totes les veus. La proposta de Can Batlló preveu habilitar l’edifici perquè compleixi les funcions de conservació, consulta i difusió pròpies d’un arxiu, i perquè, alhora, esdevingui un nou centre cultural i d’informació per a la ciutat.

L’Arxiu de Barcelona va néixer amb la constitució de l’incipient govern de la ciutat al segle xiii, per conservar i custodiar els privilegis que els comtes reis atorgaven a la ciutat amb un règim polític especial. Tot i això, els primers intents per organitzar-lo no van sorgir fins a l’any 1917, quan es va decidir la separació dels fons documentals històrics i administratius amb la creació de dos centres: l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i l’Arxiu Municipal Administratiu (actualment Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona).

L’Ajuntament conserva més de cinquanta quilòmetres de documentació de totes les èpoques i formats (pergamins, lligalls, fotografies, cartells, mapes, plànols; documents sonors, audiovisuals, electrònics, etc.), de procedència pública o privada, que són l’expressió del batec de la ciutat des de fa més de vuit segles. Aquesta documentació és accessible de manera lliure i gratuïta a les sales de consulta dels diferents centres, amb finalitats administratives o de recerca. Així mateix, aquests equipaments disposen de serveis de reproducció i organitzen activitats culturals i ciutadanes.

La integració de tots els fons documentals en un únic centre a Can Batlló permetrà comptar amb espai suficient per acollir els ingressos documentals pendents en qualsevol mena de suport i afavorirà la projecció cap a la ciutadania d’un patrimoni documental d’un valor excepcional. La proposta de centralització també pren en consideració l’estalvi que suposa la construcció d’un equipament que aplegui tots els fons documentals, perquè es racionalitzaran espais i serveis. El nou Arxiu Municipal permetrà oferir un millor servei als usuaris per a les consultes documentals i de recerca d’informació, però a més esdevindrà un model a escala internacional, que convertirà Barcelona en un referent de la conservació i la difusió del patrimoni documental i la memòria històrica. La centralització també evitarà els riscos de pèrdua d’informació, de litigis per manca de proves documentals i de pèrdua de patrimoni històric per falta de capacitat d’emmagatzematge.

L’equipament de memòria i coneixement de la nostra ciutat ha d’esdevenir un centre d’informació ciutadana i cultural de primer ordre. La seva programació irradiarà a tots els barris amb activitats i col·laboracions estretes amb els centres i tallers d’estudi. De manera semblant, s’ha d’acostar més al món universitari i de la recerca per teixir aliances que incorporin el món educatiu a l’estudi de les fonts primàries i esdevenir així una aula permanent de tots els públics.

L’Arxiu de la Ciutat es reorganitza i s’adapta als temps i a les necessitats actuals. En aquest sentit, volem iniciar projectes que incorporin el patrimoni fotogràfic i audiovisual com a element central de col·laboració amb institucions i entitats locals relacionades amb la imatge.

El nou centre cultural ha d’estar obert als barris, especialment als barris del districte de Sants-Montjuïc, amb participació de les entitats i col·lectius que han fet possible el teixit associatiu de Can Batlló.

Joaquim Borràs Gómez

Arxiver en cap. Direcció del Sistema Municipal d’Arxius de Barcelona

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *