Nova convocatòria del fons d’emergència anual per a infants en situació de pobresa

Enguany es destinaran 13,5 milions d’euros del pressupost municipal al Fons Extraordinari d’Ajuts d’Emergència Social d’Infants 0-16, per cobrir necessitats bàsiques i pal·liar situacions de pobresa extrema de famílies amb infants a càrrec. Les ajudes aniran de 100 a 475 euros mensuals i es preveu arribar a 25.000 infants i 17.000 famílies, de les quals 1.200 seran monoparentals.

28/04/2021 13:09 h

Ajuntament de Barcelona

La convocatòria s’obrirà el 30 d’abril i els diners es rebran a través de la targeta moneder Barcelona Solidària per unificar els pagaments dels ajuts econòmics dels Serveis Socials municipals.

Aquests ajuts estan pensats per a famílies en situació de pobresa que no perceben l’ingrés mínim vital de l’Estat o la renda mínima garantida de la Generalitat de Catalunya, i oscil·len entre els 100 i 475 euros mensuals, segons els membres de cada unitat i la renda familiar. S’estableix un increment econòmic per a les famílies monoparentals.

Podran rebre aquests ajuts les persones empadronades a Barcelona en data 1 de gener de 2021 que hagin estat usuàries dels Serveis Socials durant l’any passat, entre altres requisits. Tot el procés es tramitarà a través de l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques i, per reduir la burocràcia, l’Ajuntament contactarà d’ofici amb les famílies que compleixin els requisits a través d’un SMS, i les que acceptin rebran l’ajut mitjançant la targeta Barcelona Solidària.

Com a novetat, a les famílies beneficiàries residents en algun dels deu barris de l’eix Besòs se’ls proposarà la possibilitat de cobrar una part de l’import de les ajudes a través de la moneda ciutadana REC per contribuir així a revitalitzar el comerç de proximitat.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades