Ciutat Vella suspèn les llicències per a nous establiments growshops, d’accessoris de mòbils i salons de pedicura i manicura

Avui s'ha publicat la suspensió de llicències al districte per a l’obertura de nous establiments d'aquestes tipologies amb l’objectiu de protegir el comerç de proximitat, diversificar l’activitat econòmica del districte i poder elaborar una nova normativa d’ordenació de les activitats.

05/07/2024 10:01 h

Districte Ciutat Vella

 

Aquesta suspensió de noves obertures comercials d’activitats específiques s’ha realitzat d’acord amb el recent procés de revisió de l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’Administració ambiental (OMAIIA), aprovada durant aquest primer any de mandat, i que permet la creació de nous epígrafs específics per a l’activitat comercial de botigues growshops, de venda de carcasses i accessoris de mòbils i de saló de manicura i/o pedicura. Aquestes activitats fins ara aixoplugaven la seva obertura sota els epígrafs genèrics de floristeria, herboristeria, parafarmàcia, cigarretes electròniques, o bé perfumeries, botigues de telefonia mòbil i accessoris, i perruqueria i altres tractaments de bellesa.

Amb la publicació de l’acord s’incorporen noves classificacions específiques a l’ordenança municipal, per actualitzar la normativa i facilitar el control de les noves obertures comercials. Alhora, se suspenen aquests nous epígrafs el mateix dia de la publicació, amb l’objectiu de protegir el comerç de proximitat, diversificar l’activitat econòmica del districte de Ciutat Vella i poder elaborar una nova normativa d’ordenació de les activitats de pública concurrència per al districte.

Els nous epígrafs creats i suspesos amb l’acord aprovat avui són:

  • Botigues cannàbiques o growshops, sota el nou epígraf de Comerç al detall de productes per al cultiu de cànnabis i productes relacionats.
  • Botigues de venda de carcasses de mòbils, sota el nou epígraf de Comerç al detall de carcasses / fundes i complements de telèfons mòbils.
  • Saló de manicura i/o pedicura, sota el nou epígraf de Saló de manicura i/o pedicura.

La suspensió de noves llicències a establiments comercials d’aquests àmbits pretén evitar el monocultiu d’activitat econòmica enfocada al visitant, que posa en risc la singularitat del comerç local de proximitat i per tant l’activitat econòmica pròpia de Barcelona.


Suspensió específica a la Rambla

L’aprovació de la suspensió de llicències també inclou suspendre totes les noves obertures comercials a la Rambla, que afronta en aquests moments i fins al 2027 el procés de transformació urbana que ha d’anar paral·lel amb la renovació i estabilització de la seva oferta comercial, cultural i d’activitat d’oci.

La Rambla va ser el primer carrer de la ciutat en comptar amb un pla d’usos específic (Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de zona específica ZE-5B “Zona Rambla” de Barcelona), que ja regula la implantació d’activitats per fomentar les botigues vinculades a les indústries culturals, restringeix les activitats hoteleres, de restauració i d’oci nocturn al passeig, alhora que fomenta la qualitat de les activitat de restauració i limita la implantació de nou comerç alimentari i d’habitatges d’ús turístic.

Aquesta nova mesura aprovada avui aprofundeix en la limitació de noves obertures comercials de tot tipus per protegir la qualitat i la diversificació de l’oferta comercial i persegueix l’objectiu de modular l’activitat econòmica en un passeig que afronta una reforma urbanística de calat que vol esdevenir un canvi estructural de la Rambla.


Un nou Pla d’Usos de Ciutat Vella i la Rambla

Aquesta restricció de noves llicències municipals a Ciutat Vella i la Rambla té una vigència d’un any des de la publicació oficial, prorrogable un any més, per tal de poder abordar una regulació més en profunditat de la normativa d’habilitacions comercials i econòmiques al districte.

Un cop aprovada la suspensió de llicències, ara el Govern municipal inicia els treballs per redactar un nou pla d’usos (Pla Especial Urbanístic d’ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris, serveis turístics i altres activitats) per al districte de Ciutat Vella i la Rambla.

La suspensió vol evitar que mentre s’elaboren aquests treballs no proliferin tipologies de negocis contraris als objectius del nou Pla d’Usos ni es donin noves obertures comercials en aquests àmbit.