Comencen les obres del carril bici del passeig de Maragall

El projecte també amplia la vorera del carrer de Freser (entre el carrer de la Independència i passeig de Maragall) i reordena la cruïlla dels carrers Conca i Còrsega.

08/02/2023 07:07 h

Ecologia Urbana

Comencen les obres d’implantació d’un carril bici al passeig de Maragall (entre el carrer Conca i la plaça de Maragall), al carrer de Freser (entre Independència i passeig de Maragall) i al carrer de Rosselló (entre Castillejos i Freser).

Es tracta del primer tram del carril bici del passeig de Maragall que enllaçarà amb els carrils dels carrers de la Indústria, Sant Antoni Maria Claret, Teodor Llorente i Olesa.

L’actuació s’inicia el proper 13 de febrer i es preveu que acabin al mes de juliol i estan finançades amb els fons europeus “Next Generation”.

Per on passarà el carril bici?

– Al carrer de Rosselló entre els carrers de Castillejos i Freser, el carril bici  anirà pel costat muntanya on actualment hi ha el cordo de servies.

– Al carrer de Fresser, entre el carrer Independència i el passeig Maragall, el es farà un carril bici segregat i s’ampliarà la vorera del costat mar, deixant un únic carril per a la circulació de vehicles.

– Al passeig de Maragall, entre el carrer Conca i la plaça Maragall, es faran dos carrils bici unidireccionals segregats a cada costat de la calçada i adjacents a vorera, per cada sentit de circulació.

Les obres inclouen, inicialment, intervencions i urbanitzacions dels carrers afectats i, posteriorment, la implantació del carril bici.

Afectacions de les obres

Urbanització del carrer de Fresser. Les actuacions per ampliar la vorera banda mar implicaran l’ocupació de la vorera i el carril de serveis de manera que s’habilitarà un itinerari de vianants per calçada i quedarà un carril per al pas de vehicles.

Urbanització cruïlla Conca – Còrsega – Freser: En aquesta cruïlla es farà una reordenació que implicarà deixar un carril de carril de circulació, més un cordó de serveis a totes dues bandes (mar – muntanya) i un carril bici a banda muntanya, adjacent a la vorera al carrer de Còrsega.

Al carrer del Freser quedarà un carril de circulació i un carril bici al costat mar i al carrer Conca es farà una plataforma elevada a tota la cruïlla banda muntanya, que donarà prioritat invertia per a vianants. Es crearà també una mitja placeta a la cruïlla entre carrers que inclourà millores en l’enllumenat i clavegueram, més arbres i canvis en el mobiliari urbà. També s’eliminarà la illeta central de la cruïlla, eliminant el gir a l’esquerra des del carrer de Freser i es farà un canvi de sentit del carrer Conca en direcció mar, entre els carrers d’Independència i Còrsega.

Urbanització cruïlla del carrer Rosselló – Freser: per les actuacions en la vorera s’ocuparà tot el carrer de Freser de manera que aquest quedarà tallat a la seva cruïlla amb el carrer de Rosselló. Els vehicles es desviaran per Rosselló –  Independència –  Freser (en sentit Llobregat) – Sortida per ptge. Còrsega, en sentit muntanya, a Còrsega.

El tram final del carrer Freser restarà en atzucac, entre el pàrquing particular i el ptge Còrsega, i hi haurà un canviar de sentit (a Llobregat) del tram de Freser, entre ptge. Còrsega.

 

 

Notícies relacionades