El 3 d’abril obre el túnel de les Glòries en sentit Llobregat

Entre els carrers de Bilbao i Padilla els vehicles no podran circular per la Gran Via en superfície i només es permetrà el pas al trànsit de veïns, serveis, transport públic i vehicles d’emergència, que hauran de desplaçar-se pels laterals.

25/03/2022 10:07 h

Ecologia Urbana

La nit del 2 al 3 d’abril entrarà en servei la banda del túnel de les Glòries en sentit Llobregat. D’aquesta manera quedaran oberts els dos sentits del túnel i s’alliberarà així de manera definitiva tot l’espai que ara ocupen els vehicles en superfície. L’actuació permetrà soterrar l’actual trànsit rodat que encara circula per la superfície i generar un nou espai per a la ciutadania lliure de cotxes, amb prioritat per als vianants, els veïns i el verd.

La nit del dissabte 2 al diumenge 3 d’abril, si les condicions meteorològiques ho permeten, començaran els treballs d’implantació de la nova configuració viària. L’objectiu és que el túnel en sentit Llobregat estigui plenament operatiu cap a les 8.00 hores del diumenge 3 d’abril.


Modificacions en la mobilitat actual

L’obertura del túnel en sentit Llobregat comportarà modificacions en la mobilitat, la superfície de la plaça de les Glòries quedarà completament lliure del trànsit privat i es permetrà el pas a vianants, bicicletes i transport públic (autobusos i taxis).

La principal novetat és l’eliminació dels carrils de circulació en superfície que quedaven a la Gran Via, entre el carrer de Bilbao i el carrer de Padilla. En aquest àmbit no hi haurà trànsit de pas i només podran desplaçar-se pels laterals els vehicles de veïns, serveis, transport públic o d’emergència (tram Bilbao-Independència i tram Castillejos-Padilla).

Amb la nova configuració viària, els vehicles que circulin pel túnel tindran l’opció en sortir de pujar pel carrer de Padilla (carril dret) o bé pel carrer de la Marina (carril central). En línia recta per la Gran Via, des del carril esquerre, només hi podran circular els autobusos.

Abans d’entrar al túnel, a l’altura de la rambla del Poblenou, hi haurà una sortida cap al lateral de la Gran Via exclusiva per als autobusos i els taxis. La resta de vehicles que circulin per la C-31 i vulguin accedir al lateral de la Gran Via hauran d’utilitzar la sortida 207 Bac de Roda / Poblenou.

Les modificacions provocaran l’eliminació de l’actual gir des de l’àmbit central de la Gran Via en sentit Llobregat cap al carrer de la Independència. Els vehicles que utilitzaven aquest itinerari per connectar amb el carrer d’Aragó tindran dues opcions: sortir per la sortida 207 Bac de Roda / Poblenou, continuar per Bac de Roda i després girar cap a Aragó o Mallorca, o bé seguir per la C-31 cap a l’interior del túnel i arribar a Aragó a través de Padilla o la Marina.


El carrer de la Llacuna quedarà sense connexió amb la Gran Via en sentit Llobregat i únicament restarà operatiu un carril per accedir al lateral mar, en sentit Besòs (guals i serveis). En el tram entre el carrer de Perú i la Gran Via, el carrer de la Llacuna es pacificarà i es permetrà la circulació només per a ús veïnal i per accedir a la zona de càrrega i descàrrega del centre comercial.


Un gran impuls al transport públic

La nova configuració viària del túnel de les Glòries suposarà un gran guany per al transport públic i especialment per al transport públic metropolità, que afegirà un carril específic d’entrada a Barcelona al seu pas per les Glòries.

De la mateixa manera que el túnel en sentit Besòs, el sentit Llobregat disposarà també d’un nou tram de carril bus que permetrà que els autobusos que vinguin del carril bus de la C31 puguin enllaçar amb el de la Gran Via, travessar les Glòries i arribar fins al centre de la ciutat amb un carril.

Cada dia entren per aquesta via més de 250 autocars, incloent-hi els interurbans, regulars i discrecionals, i en surten una xifra similar, cosa que significa 15.000 persones d’entrada i 15.000 més de sortida en transport col·lectiu.

Pel que fa al trànsit privat, des de l’enderroc de l’anella viària ja s’ha produït una disminució important dels vehicles que circulaven per aquest àmbit, i s’ha passat dels 95.000 diaris (45.000 en sentit Llobregat i 50.000 en sentit Besòs) als actuals 78.000 vehicles diaris (43.000 en sentit Llobregat i 35.000 en sentit Besòs).

Reforç de la vigilància i planificació de les rutes

Durant els primers dies de posada en servei del nou sentit del túnel, la Guàrdia Urbana de Barcelona reforçarà la seva presència a la zona. Atès el volum de modificacions viàries, l’Ajuntament de Barcelona recomana fer servir el transport públic. En cas d’utilitzar el vehicle privat, s’aconsella sortir amb temps i planificar un marge addicional per fer el desplaçament.

Resposta a reivindicacions veïnals

El canvi en la configuració viària dona resposta a les demandes expressades pels veïns en el marc del Compromís per les Glòries. La intervenció permetrà suprimir finalment la barrera que fins avui havia existit en aquest àmbit i tornar a unir barris, districtes i ciutat. Un cop oberts els dos sentits del túnel, durant els propers mesos es durà a terme l’adequació i millora de tot l’àmbit, que ha estat en obres durant aquests anys.

Una nova centralitat urbana

Amb la posada en marxa del sentit Llobregat conclou la construcció del túnel urbà de la plaça de les Glòries que segueix el traçat de la Gran Via (amb dos tubs independents amb circulació unidireccional), amb una longitud total de 957 metres. El primer tram del túnel està situat entre el carrer de Los Castillejos i el carrer de Badajoz, i el segon tram de túnel va del carrer de Badajoz a la rambla del Poblenou.

La posada en marxa dels dos sentits del túnel i la corresponent eliminació del trànsit privat en superfície obre la porta a la recuperació d’un ampli àmbit d’espai públic de 14 hectàrees per a Barcelona i permet generar una nova centralitat urbana on confluiran el verd (amb un parc de 10 hectàrees), l’habitatge públic, els equipaments i el transport públic.

L’abril del 2019 es va obrir a l’ús ciutadà la primera fase del nou parc de les Glòries incorporant-hi un pulmó verd de 20.400 metres quadrats. El 2021 es va aprovar el pla urbanístic que ordenava els usos d’aquest àmbit i hi situava els equipaments públics, els habitatges i el verd. Aquest mes de març han començat les obres del projecte “Canòpia-tramvia”, que inclou la urbanització associada al recorregut del tramvia en el tram comprès entre els carrers de Los Castillejos i de Badajoz al seu pas per la plaça de les Glòries.

Pel que fa a la part central de la plaça, l’àmbit “Canòpia-túnels”, en aquests moments se n’està redactant el projecte executiu d’urbanització. A més d’això, amb l’obertura del sentit Llobregat del túnel quedarà lliure un espai en superfície d’uns 30.000 metres quadrats corresponent a la zona de la Gran Via, entre la rambla del Poblenou i el carrer de la Independència. Aquest àmbit s’urbanitzarà, s’hi crearà un passeig verd i es transformarà en un nou espai ciutadà que unirà els barris i apostarà per la mobilitat sostenible.