El Rec Comtal es mou, dinamització comunitària entre Montacada i Reixac i Nou Barris

Des de setembre del 2018 fins a març del 2019 publiquem cada mes l'entrevista als projectes que han format part de la recerca “Acció Comunitària i Medi obert. Estudi de casos” (abril 2018)

22/11/2018 09:00 h

Jaume Badosa

La recerca ha estat realitzada per l’educador social i activista cultural Antonio Alcántara per encàrrec de la Direcció d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest mes de novembre publiquem l’entrevista a Raul Argüelles, l’integrador social i coordinador de l’equip tècnic del projecte de dinamització comunitària entre Montcada i Reixac i Nou Barris.


El Rec Comtal es mou”. Un projecte de dinamització comunitària entre Montcada i Reixac i Nou Barris.

Entrevistat: Raúl Argüelles, integrador social i coordinador de l’equip tècnic del projecte. 


Per què sorgeix la iniciativa?

Sorgeix d’una necessitat comunitària. Sorgeix de l’entorn veïnal de la zona situada entre Can Sant Joan (Montcada i Reixac) i Vallbona (Nou Barris, Barcelona). Alguns veïns el defineixen com la perifèria de la perifèria.

Primer es va reformar l’espai a partir de la reivindicació veïnal i es va fer l’obra de millora (2013-2016). Estava en mal estat i abandonat. Des de feia anys, estava en males condicions per usar-lo i no afavoria la vida comunitària i veïnal. El Rec Comtal és un patrimoni històric. És la mina d’aigua que va abastar la ciutat de Barcelona fins entrat el segle XX. Una vegada arreglat, a fi que la gent se’l faci seu, generar cohesió i evitar mals usos, es proposa un projecte socioeducatiu durant l’any 2017. L’espai pateix un ús abusiu, sobretot a l’estiu, quan es converteix en zona de pícnic i bany. És un rec amb aigua que s’utilitza com espai d’esbarjo i on es generen alguns mals usos com consum de tòxics o el llançament d’objectes a l’aigua i al terra. Per això el projecte es realitza durant l’estiu, tot i que es vol ampliar a la resta de l’any en properes edicions.

Quina és la finalitat del projecte?

La finalitat és dignificar l’espai, promoure la relació veïnal, recuperar la memòria històrica, generar activitat econòmica des del barri i per al barri, afavorir la participació veïnal, l’economia social i solidària i generar ocupació per a joves del territori. Són zones molt afectades per la crisi, amb un alt nivell d’atur.

Qui en són els destinataris?

Són els veïns i les veïnes dels barris de Can Sant Joan i de Vallbona, així com totes les persones que fan ús d’aquell tram del Rec Comtal. Fem activitats familiars, destinades a infants i joves i també orientades a gent més gran, que poden aportar-hi un valor històric a través de records, documents i vivències pròpies.

Treballar amb infants té un valor afegit: fas futur i és més fàcil i, alhora, facilita l’accés a pares i mares, de manera que hi apropa els adults. Quan treballes amb infants, tots volen que els menuts estiguin bé i, per tant, tothom canvia perquè tot estigui bé. S’és menys dominguero per ser més participatiu.

Qui l’impulsa? L’Administració, les entitats o els espais de treball comunitari?

La impulsora és l’AVV de Montcada Can Sant Joan, que duu a terme una taula comunitària a l’entorn de l’espai en el qual participa el veïnat dels dos barris, que presenten un projecte de dinamització de l’entorn. Gestiona el projecte la Fundació Jovent i el finança el Consorci del Besòs.

Quina és la metodologia de treball?

L’equip, que ha estat format per sis dinamitzadors, quatre dels quals són joves del territori que han estat formats per la Fundació Jovent de Ciutat Meridiana com a monitors de lleure, s’ha centrat en desenvolupar el projecte en diversos passos:

  • Pas 1: Prospecció del territori, la zona, els veïns i veïnes, les entitats i les persones usuàries de l’espai.
  • Pas 2: Apropament a aquestes persones i entitats, xerrar-hi i presentar-los el projecte.
  • Pas 3: Recollida de propostes mitjançant un programa d’activitats i converses directes.
  • Pas 4: Disseny i posada en pràctica de l’activitat.
  • Pas 5: Avaluació, que alhora serveix per fer noves propostes.

Les persones que utilitzen l’espai públic participen en decisions que afecten el projecte? Quins són els mecanismes de participació en el projecte?

Tenim espais informals per recollir propostes. Alhora vam oferir que la gent preparés el disseny i la realització de l’activitat. Per exemple, amb la tertúlia de las lavanderas.

Al voltant del projecte es va generar un espai amb entitats per decidir com havia de ser. El límit va ser que començàvem al final de juny i acabàvem al final de setembre. Ha estat molt ràpid i, en ser el període de vacances, s’ha limitat una mica la participació. Molta gent no hi era. De totes maneres, el fet que l’impuls fos veïnal i que s’hi impliquessin entitats i veïnat ha facilitat caminar vers la taula comunitària on es fa el seguiment del projecte.

No es feia un seguiment personal educatiu, sinó que sempre es feia la feina en grup, i intentàvem que, dins l’espai del Rec Comtal, tothom hi tingués el seu lloc o que s’hi barregessin, si volien. Es tractava d’afavorir la transformació d’un espai de coexistència en un espai de convivència i participació.

Quins són els continguts de treball? Hi ha alguna activitat estrella?

  • Culturals: recollides de fotografies, passi de documentals, xerrades.
  • Esportius i de joc: futbol, voleibol i jocs tradicionals, com el joc de la mota, etcètera.
  • Mediambientals: dibuixos amb històries, tallers de menjar saludable, nius d’ocells, etcètera.

Les activitats estrella van ser l’activitat d’obertura, que va ser un programa de ràdio al mateix Rec Comtal, i la de tancament, que va ser una festa durant tota la tarda.

Quin impacte té? Què passaria si no existís el projecte? Quins canvis tenen lloc en l’àmbit personal? I en el col·lectiu? I en el comunitari?

Es perdria l’apropament entre la comunitat gitana i la resta del veïnat i la seva participació en el projecte. Es perdria la participació d’institucions oficials. No es donaria tant de valor al Rec Comtal com a patrimoni. La gent s’hi sent identificada.

L’espai no estaria tan valorat i estaria menys cuidat. Hi hauria més conflictivitat, més vandalisme i hi hauria dinàmiques poc constructives. Es perdria la implicació del veïnat i els llaços que s’han generat. Es perdria el sentit de pertinença al voltant del Rec.

Notícies relacionades