El trànsit, la font principal de contaminació a la ciutat

Barcelona supera els nivells de contaminació marcats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) de manera diària i continuada. I l’origen d’aquesta contaminació prové, sobretot, del trànsit, que genera un 60% del diòxid de nitrogen i un 80% de les partícules ultrafines, que poden creuar la barrera hematoencefàlica i arribar al cervell i, en el cas de les dones embarassades, creuar la placenta i arribar al fetus.

27/11/2019 13:51 h

Ajuntament de Barcelona

Barcelona és la ciutat europea amb més densitat de vehicles, el doble que Madrid i el triple que Londres: uns sis mil vehicles per quilòmetre quadrat, que generen uns nivells de contaminació alts i constants. La ciutat supera en un 70% el límit de partícules en suspensió de menys de 2,5 micres (PM2,5) que marca l’OMS i l’aire que respira la meitat de la població supera els límits de diòxid de nitrogen (NO2).

D’on prové la contaminació a Barcelona?

La contaminació de l’aire es compon de diversos elements, i el trànsit té un paper fonamental en tots ells. En el cas de les micropartícules, les PMx, es calcula que entre un 40% i un 60% procedeix dels vehicles.

Si ens fixem en el diòxid de nitrogen, un 60% prové dels vehicles, sobretot dels dièsel. El 13% es genera fora del municipi, el 8,3% prové del sector industrial, el 7,6% prové de les emissions del port i l’11,1% prové d’altres fonts, com les calefaccions o combustions.

Per què les restriccions de trànsit afecten els vehicles més antics?

Els distintius ambientals de la DGT classifiquen els vehicles segons l’impacte ambiental que generen. Els que no tenen el distintiu són els més contaminants i no podran circular per la zona de baixes emissions (ZBE) Rondes de Barcelona.

En general, l’impacte ambiental coincideix amb l’antiguitat dels vehicles: s’ha comprovat que un turisme de gasolina de més de 20 anys emet 58 vegades més NO2 que un de nou. Alhora, retirar de la circulació un vehicle dièsel de més de 20 anys equival a retirar del trànsit 35 vehicles moderns equivalents.

La ZBE Rondes de Barcelona, permanent a partir del 2020

La zona de baixes emissions Rondes de Barcelona entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2020, els dies laborables, de 7.00 a 20.00 hores. Els vehicles més contaminants, els que no disposen de distintiu ambiental, no hi podran circular. Hi ha exempcions, autoritzacions i una moratòria d’un any per als transportistes. Tota la informació a zbe.barcelona.

Notícies relacionades