Els carrers dels Almogàvers i de Zamora, nous eixos verds del pla Superilla Barcelona

El barri del Parc i la Llacuna del Poblenou ha guanyat un nou tram d’eix verd i una nova plaça amb la reurbanització dels carrers dels Almogàvers, entre Joan d’Àustria i Pamplona, i de Zamora, entre Almogàvers i Pere IV. Les obres s’han fet seguint els criteris dels eixos verds del pla Superilla Barcelona per donar protagonisme al veïnat, el verd, la mobilitat sostenible i el comerç de proximitat.

20/10/2021 15:18 h

Ajuntament de Barcelona

En total, s’han renovat 14.000 m2: s’han convertit els carrers en plataforma única i s’han ampliat els metres destinats al passeig, així com les zones d’estada, parterres, verd, arbrat i punts de càrrega i descàrrega de vehicles.

L’aposta per la mobilitat sostenible és central en el pla Superilla Barcelona, que s’està estenent per tota la ciutat. En el cas concret de la reforma dels carrers dels Almogàvers i de Zamora, ha suposat reduir els carrils de circulació i destinar-los únicament als vehicles del veïnat a velocitat reduïda i al pas de vehicles de serveis. Les bicicletes podran circular en tots dos sentits pels nous espais pacificats.

A més, a la cruïlla entre els dos carrers s’hi afegeix una plaça d’uns 2.000 m2, que es converteix en una zona verda i d’estada amb grans parterres circulars al centre.

El carrer del segle XXI

Pel que fa al mobiliari urbà, s’hi han col·locat nous aparcaments de bicicletes i nou enllumenat amb fanals de columna vertical, s’ha restaurat la font del xamfrà d’Almogàvers amb Pamplona i s’han plantat més arbusts i arbres com lledoners, roures, llorers o bellaombres. També aquests nous eixos verds utilitzaran la xarxa Districlima, que permet calefactar els edificis i l’aigua sanitària de manera més eficient, el sistema de drenatge SUDS, per reduir el risc d’inundacions, i la xarxa de recollida pneumàtica.

La incorporació de l’eix verd d’Almogàvers i Zamora no és una intervenció puntual i aïllada, sinó que forma part del nou model de carrer del segle XXI del pla Superilla Barcelona, que properament també s’implantarà a l’Eixample. La previsió és que el 2030 a la zona del 22@ un de cada tres carrers horitzontals i verticals passi a ser eix verd amb un 70% de l’espai dedicat als vianants i la natura, que comportarà, a més, una connectivitat millor des de les Glòries i la Meridiana fins al Besòs i el Maresme.

Per això, els mesos vinents es posaran en marxa els projectes següents, que renovaran més de 3 hectàrees d’espai públic i disposaran d’una inversió de més de 20 milions d’euros:

  • Eix Cristóbal de Moura: actualment ja està executat entre els carrers de Fluvià i Provençals, i al gener començaran les actuacions entre Maresme i Josep Pla. Serà un parc d’uns 25 metres d’amplada al llarg de vuit illes, entre Bac de Roda i Maresme, que unirà el parc Central del Poblenou amb el parc del Besòs.
  • Eix Puigcerdà: uneix el carrer del Perú i el carrer de Pallars, i inclourà també la pacificació del carrer de Veneçuela, entre Maresme i Josep Pla.
  • Eix Almogàvers: als àmbits ja renovats Joan d’Àustria – Pamplona i Roc Boronat – Badajoz s’hi sumarà el que va del carrer de Roc Boronat a Badajoz.
  • Eix Zamora: a més del tram acabat ara, Almogàvers – Pere IV, s’actuarà perquè vagi també de Pujades a Llull​.
  • Eix Bolívia: es reformarà l’àmbit comprès entre el carrer del Maresme i el de Josep Pla.

La regeneració de tots aquests trams en aquest mandat suposarà guanyar quatre places noves a la trama Cerdà: la ja acabada entre Almogàvers i Zamora, una entre Puigcerdà i Veneçuela, una entre Puigcerdà i Bolívia i una altra entre Cristóbal de Moura i Puigcerdà.

A més, aquestes actuacions se sumaran a altres reurbanitzacions i pacificacions que s’han impulsat des del 2015 a Sant Martí com la superilla del Poblenou, la plaça de Dolors Piera i l’espai dels jardins de Ca l’Aranyó, l’eix de Pere IV i les obres dels carrers de Tànger, Pamplona, Àlaba i Marroc, enfocades a tornar l’espai públic per a l’ús ciutadà i potenciar la mobilitat sostenible. Així, el 2023, s’hauran regenerat i millorat un total de gairebé 23 hectàrees d’espai públic, l’equivalent a unes 18 illes de la trama Cerdà, que posaran la vida quotidiana al centre, cohesionaran els barris i afavoriran la sostenibilitat.

Etiquetes associades a la notícia