Inspecció i control per garantir un bon ús dels habitatges protegits

A Barcelona hi ha 16.000 habitatges de protecció oficial que encara mantenen aquesta qualificació. En l’últim any i mig s’han detectat 358 pisos de promocions públiques de venda que no estarien ocupats per les persones beneficiàries. El frau més habitual és que l’habitatge estigui buit o llogat a preu de mercat. La inspecció i el control han permès recuperar disset d’aquests habitatges per al lloguer assequible.

08/08/2019 17:30 h

Ajuntament de Barcelona

Iniciativa municipal

El desembre del 2017 l’Ajuntament va posar en marxa el Pla d’inspeccions d’habitatges de protecció oficial per investigar i sancionar les persones propietàries que no utilitzen l’habitatge de protecció oficial (HPO) com a residència habitual i permanent o que l’han llogat sense demanar autorització, amb l’objectiu de garantir la funció social d’aquests pisos.

Com la competència d’habitatge, la capacitat d’inspeccionar el mal ús del parc públic protegit és de la Generalitat de Catalunya, però, tot i això, el consistori va demanar a la Generalitat la llista d’habitatges protegits de la ciutat i la competència per investigar-los i sancionar-los.

Rebaixa de sancions a canvi d’un lloguer assequible

La inspecció s’ha centrat en els pisos que perden la qualificació en els propers anys. Fins al moment s’han inspeccionat 2.679 habitatges, en 358 dels quals s’ha detectat un mal ús, perquè estan buits o perquè estan llogats sense autorització i per sobre del preu establert.

En total, s’han iniciat 60 expedients sancionadors, que es troben en fase de tramitació. Ara per ara s’han cobrat fins a dotze multes, d‘entre 4.000 i 45.000 euros, per mal ús de l’habitatge protegit.

Com que es tracta d’una infracció molt greu, les sancions que preveu la llei del dret a l’habitatge poden anar dels 90.000 als 900.000 euros. L’import de la sanció es redueix si les persones propietàries tornen a donar un bon ús a l’habitatge, com incloure’l a la borsa de lloguer assequible o llogar-lo al preu que fixa la llei.

Per tant, la inspecció ha permès incorporar 6 pisos a la borsa d’habitatge de lloguer assequible de la ciutat, i 11 pisos que ja estaven llogats passaran a tenir un preu protegit per la llei. Els habitatges es troben als barris de la Barceloneta, el Clot, Poble-sec i Vallbona, entre altres.

El consistori reclama a la Generalitat que cal protegir de manera permanent l’escàs parc públic d’habitatge de la ciutat per evitar que aquests pisos perdin la protecció i es puguin vendre a un preu molt superior al que van pagar les persones adjudicatàries.

Etiquetes associades a la notícia