Les cases fàbrica del Raval, patrimoni protegit

Els immobles industrials edificats durant els segles XVIII i XIX al barri del Raval, a Ciutat Vella, coneguts com cases fàbrica, queden protegits per evitar que s'enderroquin i garantir que es preservi el tipus d'edifici format per residència i fàbrica en una sola peça.

23/02/2018 12:57 h

Ajuntament de Barcelona

La protecció de les cases fàbrica del Raval va començar fa un any amb la suspensió de llicències d’obra sobre 38 immobles i un estudi per conèixer el valor patrimonial d’un total de 64 peces industrials del barri.

Aquest procés culmina ara amb la catalogació de 26 d’aquestes cases fàbrica com a elements industrials d’interès patrimonial, aprovada en el Consell Plenari. Nou dels immobles s’han catalogat com a nivell B, bé cultural d’interès local, per la seva importància i integritat historicoartística, i els altres disset, com a nivell C, per les modificacions sobre el disseny original.

En tots aquests casos s’estableix que s’han de conservar els espais diàfans originals i s’evita que es pugui augmentar el volum de l’edifici. Tampoc no s’admet la construcció de nou habitatge als interiors d’illa.

La resta d’edificis estudiats es queden amb el nivell D, i serà necessari un estudi específic per a cadascun dels casos si hi ha la intenció d’enderrocar-los o transformar-los de manera substancial.

Patrimoni emblemàtic del Raval

Les cases fàbrica van proliferar especialment al Raval a partir de finals del segle XVIII i són una mostra del caràcter del barri de l’època i el seu desenvolupament, amb la primera industrialització a la ciutat encara a dins de les muralles.

El tipus d’edificació consisteix en una única peça on hi havia la fàbrica i la residència dels treballadors. Originàriament eren horitzontals, però amb la implantació de les màquines de vapor, al segle XIX, es van començar a construir en bloc o fàbrica de pisos.

El canvi d’usos i la manca de protecció i regulació ha fet que moltes d’aquestes peces s’hagin enderrocat a causa d’actuacions immobiliàries.

Els carrers de l’Om, de la Riereta i de Sant Vicenç concentraven originàriament una part important d’aquestes cases, així com els voltants dels carrers de Sant Pau i Nou de la Rambla.

Etiquetes associades a la notícia