L’OND, un equipament de referència per lluitar contra la discriminació

Les persones víctimes de situacions de discriminació a la ciutat cada vegada acudeixen més a l’Oficina per la No Discriminació (OND). Aquest servei municipal ha presentat les dades d’atenció de l’any 2019: les xifres reflecteixen un increment del nombre de persones que han rebut atenció i assessorament i de les persones que han rebut formació. La xifra d’expedients oberts per situacions de discriminació es manté, però les actuacions de l’oficina són més completes.

29/01/2020 18:57 h

Ajuntament de Barcelona

L’OND és un equipament municipal que atén i acompanya les persones que han estat víctimes de situacions de discriminació a la ciutat i els ofereix atenció educativa i psicosocial, coordinació amb altres serveis i entitats en cas que calgui derivar els casos, assessorament jurídic, per exemple, per posar una denúncia, anàlisi de les possibles sancions o una gestió alternativa dels conflictes.

L’any 2019 l’oficina va oferir informació i assessorament a 439 persones, una xifra significativament superior a la del 2018 (320 persones). Pel que fa als expedients oberts per casos de discriminació, les xifres són similars a les d’anys anteriors. No obstant això, les 228 intervencions d’enguany han estat més completes i integrals.

D’altra banda, la tasca de prevenció que fa l’Oficina per la No Discriminació per evitar casos de discriminació és molt important. Per això, a més d’informar, l’equipament fa tasques de sensibilització i ofereix formació a diversos serveis municipals, professionals, estudiants i persones externes. L’any 2019, un total de 1.138 persones van rebre formació sobre drets humans.

El racisme i l’LGTBI-fòbia, causes principals de la discriminació

Els motius principals dels casos de discriminació que ha atès l’OND han estat el racisme i la xenofòbia, en un 43% dels casos, i l’LGTBI-fòbia, en un 22%. Els dos percentatges són superiors als que es van registrar l’any 2018.

Pel que fa al racisme i la xenofòbia, es denuncien tractes vexatoris per raó d’origen i situacions relacionades amb el dret d’admissió en locals d’oci nocturn, l’accés a l’habitatge, la restricció o denegació d’accés a diferents serveis d’entitats bancàries o la discriminació en comunitats de veïns i veïnes.

La discriminació per orientació sexual o identitat de gènere es produeix en molts espais, com ara l’escola, el transport públic, les comunitats veïnals o l’àmbit laboral. S’han produït insults, agressions físiques i tractes humiliants i vexatoris. El consistori s’ha personat com a acusació popular en dos casos i l’OND ha assessorat les víctimes en la interposició de la denúncia.

Augmenta el nombre de mediacions i intermediacions

Quant a les actuacions relacionades amb els expedients oberts a l’OND durant el 2019, en 105 casos s’han fet tasques d’orientació, suport i empoderament de la persona víctima de la discriminació; en 95 casos s’ha ofert assessorament i atenció jurídica, i en 65 casos s’han desenvolupat coordinacions i derivacions a altres serveis. A més, s’han fet un total de 56 mediacions i intermediacions, mentre que l’any 2018 se’n van fer 26.

Etiquetes associades a la notícia