Més habitatges públics per a programes d’inclusió social

L’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació ha cedit nou habitatges a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes d’acció social per a col·lectius en situació de vulnerabilitat, i que requereixen acompanyament per tal d’assolir l’autonomia personal.

08/07/2024 15:33 h

Ajuntament de Barcelona

Les nou entitats que han rebut els habitatges s’han seleccionat de les 35 organitzacions sense ànim de lucre que es van presentar a la convocatòria que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona va obrir al novembre per donar suport a programes que promoguéssin l’accés a l’habitatge per a persones o famílies vulnerables, amb problemes de salut, sensellarisme, discapacitat o víctimes de violència masclista. Les entitats que no han rebut cap habitatge en aquest lliurament queden en llista d’espera fins a finals d’any, per si es poden adjudicar més pisos de titularitat pública. A més, l’objectiu és que aquesta iniciativa es converteixi en una convocatòria bianual que permeti mantenir una col·laboració regular amb les entitats que afavoreixen l’accés a l’habitatge.

La cessió dels habitatges es formalitza a través d’un conveni amb una durada mínima de quatre anys, renovable segons la normativa. Els pisos d’aquest programa d’inclusió estan ubicats als districtes de Ciutat Vella, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. Amb aquest lliurament, ja són 150 els habitatges del parc públic municipal que es destinen a diferents programes d’inclusió social.

Etiquetes associades a la notícia