Més recursos per combatre la precarietat laboral de les dones

Es presenta una mesura de govern d’economia feminista per millorar les condicions econòmiques, socials i laborals de les dones treballadores en les ocupacions més feminitzades i precaritzades de la ciutat.

16/03/2021 12:49 h

Ajuntament de Barcelona

Amb un pressupost d’1,2 milions d’euros i un paquet de 68 actuacions, la nova mesura d’economia feminista amplia els mecanismes municipals per defensar els drets laborals de les dones, especialment en els sectors més feminitzats i precaris, com el treball de la llar i de la cura, la neteja, el tèxtil, l’atenció al públic, l’acció social i l’estètica i el benestar.

El document inclou un full de ruta que s’aplicarà durant els propers tres anys i que es desplega en deu objectius estratègics:

 • Vetllar perquè l’impacte de la covid-19 no empitjori les condicions de les ocupacions més precaritzades i feminitzades de la ciutat.
 • Fomentar una contractació més estable i segura.
 • Combatre el terra enganxós fomentant oportunitats de trajectòries professionals i l’enriquiment del treball. Les dones s’enfronten a més dificultats per accedir a llocs de treball de responsabilitat, un fenomen que es coneix com a “terra enganxós”.
 • Promoure una bona organització del temps i una conciliació corresponsable.
 • Lluitar contra l’assetjament i les violències masclistes.
 • Combatre la informalitat i la desprotecció social.
 • Promoure el reconeixement social de les ocupacions més feminitzades i precaritzades.
 • Enfortir l’autoorganització i la representació de les treballadores.
 • Fer front als riscos laborals no protegits.
 • Combatre l’impacte dels factors de desigualtat que interseccionen amb el gènere.

Entre les 68 actuacions que recull la mesura de govern d’economia feminista, hi ha:

 • L’enfortiment dels punts de defensa dels drets laborals.
 • La intermediació de Barcelona Cuida per fomentar la contractació digna de treballadores de la llar i de les cures mitjançant una plataforma web.
 • L’establiment d’un sistema de beques de formació en escoles de disseny tèxtil per a dones en situació de precarietat.
 • El reforç a projectes de corresponsabilitat de les cures, com la iniciativa empresarial “Corresponsabilitza’t” o el servei de cangur municipal “Concilia“.
 • La realització de tallers d’empoderament per combatre l’assetjament laboral.
 • L’elaboració d’un codi ètic antimasclista per a les fires i els congressos de la ciutat.
 • El suport a la creació d’una associació professional de treballadores de les cures.
 • La creació d’una línia d’atenció telefònica per atendre problemes relacionats amb l’àmbit psicosocial.
 • La descentralització del servei municipal Barcelona Cuida i l’adaptació d’aquest servei a la diversitat lingüística i cultural de les treballadores de la llar i les cures.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades