Mesures per contenir la propagació de la covid-19

El 15 de març es van flexibilitzar algunes de les mesures en vigor per frenar i contenir els contagis de la covid-19, principalment relacionades amb la mobilitat, els comerços i les activitats esportives. El 9 d’abril es va tornar al confinament perimetral comarcal i ni les persones soles ni els membres d’una mateixa bombolla de convivència es poden moure entre comarques. La vigència d’aquest paquet de mesures s’ha prorrogat fins al 26 d’abril. (Informació actualitzada el 16 d’abril)

08/04/2021 12:41 h

Ajuntament de Barcelona

Mobilitat, desplaçaments i trobades socials

 • No es pot entrar ni sortir de Catalunya, excepte en casos d’urgència sanitària, per motius laborals, cura de persones vulnerables, retorn al domicili habitual i altres causes de força major justificades degudament.
 • No es pot entrar ni sortir de la comarca sense motiu justificat. A partir del 9 d’abril s’elimina novament la possibilitat que les persones d’una mateixa bombolla de convivència puguin traspassar el perímetre comarcal.
 • Es manté la restricció de la mobilitat nocturna entre les 22.00 i les 6.00 hores, excepte en els mateixos casos que per a l’entrada i sortida de Catalunya i per a l’adquisició de productes farmacèutics i la cura d’animals de companyia (de 4.00 a 6.00 hores).
 • Es limiten les trobades socials a un màxim de sis persones i de dues bombolles de convivència com a màxim, sempre que siguin en espais públics a l’aire lliure. En espais públics interiors, les trobades estan restringides a quatre persones, i no es permeten les trobades de més d’una bombolla de convivència als domicilis particulars.

Centres de treball

 • Es recomana limitar al màxim la mobilitat de les persones treballadores, prioritzar el treball a distància i afavorir la flexibilitat horària.

Comerços

 • Aforament limitat a un 30%.
 • A partir del 15 de març, poden obrir durant tota la setmana.
 • Es permet l’obertura dels comerços de fins a 800 metres quadrats, també a partir del 15 de març, i, en cas que superin aquesta superfície, podran obrir acotant l’espai d’obertura al públic.
 • Els centres comercials poden obrir, tot i que els locals de restauració es mantenen tancats, així com les zones recreatives i les àrees de joc infantil.
 • S’estableixen les 21.00 hores com a hora màxima de tancament.
 • Els mercats no sedentaris i les fires de mercat es permeten a partir del 15 de març amb un 30% de l’aforament.

Restauració

 • Es permet el consum a les taules de l’establiment de 7.30 a 17.00 hores.
 • Aforament interior del 30%, amb una ventilació adequada, i del 100% a les terrasses.
 • Màxim quatre persones per taula, excepte si són una bombolla de convivència habitual.
 • Distància de 2 metres entre taules.
 • El servei de recollida a l’establiment es pot fer fins a les 22.00 hores, i el servei de repartiment a domicili, fins a les 23.00 hores.

Cultura

 • Els teatres, cinemes, auditoris, sales de concerts i circs poden obrir amb un aforament del 50% i un màxim de 500 persones, ampliable a 1.000 persones per actuació, assegudes i amb registre previ, si es compleixen les condicions de ventilació reforçada i s’estableix un control de les aglomeracions.
 • A les biblioteques, els museus, els arxius, les sales d’exposicions i galeries d’art l’aforament és del 50%.
 • A partir del 15 de març es permet la celebració d’activitats extraordinàries, com gales, cerimònies d’entrega de premis i festivals.
 • També es poden reprendre, a partir del 15 de març, les activitats de cultura popular i tradicional, tant a l’aire lliure en un espai perimetrat i estàtic, com en espais tancats. Els assistents hauran d’estar asseguts, i s’establiran requisits d’aforament segons les condicions de ventilació i de control d’accessos i mobilitat de l’activitat.
 • Tancament a les 22.00 hores com a molt tard; es permet el retorn després de les 22.00 hores.
 • Els equipaments cívics poden fer activitats presencials a l’aire lliure per a persones de més de 60 anys, amb grups que no poden superar les sis persones.

Activitat esportiva

 • Els equipaments esportius poden obrir amb un 30% de l’aforament, amb el servei de vestidors, però es demana que se’n faci un ús responsable.
 • Les activitats esportives grupals en espais tancats estan permeses amb un 30 % de l’aforament, i l’aforament de les piscines és del 50%. 
 • Es pot practicar esport a l’aire lliure, sense limitació de persones.
 • A partir del 15 de març es permeten totes les competicions esportives federades. L’assistència de públic només es permet limitant l’aforament al 50% en instal·lacions i equipaments a l’aire lliure i al 30% en espais tancats, excepte en les competicions estatals i internacionals.
 • Aquestes limitacions no afecten els centres de tecnificació i rendiment esportiu ni les instal·lacions i els equipaments esportius professionals.

Educació i lleure infantil i juvenil

 • A les universitats, es permet la presencialitat simultània de fins a un màxim del 30% dels universitaris de cada centre i no es podrà superar aquest percentatge en cap universitat.
 • Als estudis postobligatoris (batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i grau superior), es redueix l’assistència presencial dels alumnes.
 • Es permeten les activitats extraescolars i de lleure educatiu sempre amb grups de sis infants com a màxim, respectant les mesures establertes i prioritzant les activitats a l’aire lliure.
 • Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil.
 • Es permeten les sortides escolars amb pernoctació fora de la mateixa comarca, respectant els grups bombolla de les escoles.

Transport públic

 • El servei es manté al 100%, així com l’oferta d’hora punta entre les 6.00 i les 9.00 hores els dies laborables.

Actes religiosos i cerimònies civils

 • Aforament del 30% de la capacitat dels espais, amb un màxim de 500 persones. En espais a l’aire lliure o tancats, es podrà ampliar la capacitat a un màxim de 1.000 persones, sense superar l’aforament del 30%, si es compleixen les mesures de ventilació reforçada, de la qualitat de l’aire i dels accessos.

Locals i establiments d’oci nocturn

 • Els locals d’oci nocturn es mantenen tancats.

Parcs i fires d’atraccions

 • S’han de mantenir tancats.

Parcs i jardins

 • No es pot accedir als parcs ni utilitzar els jocs infantils entre les 20.00 i les 7.00 hores, i l’aforament es limita al 30%.

Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

 • En queda suspesa la celebració presencial.

Activitats relacionades amb el joc

 • A partir del 15 de març les sales de jocs, casinos i sales de bingo poden reobrir amb l’aforament limitat al 30% i un màxim de 100 persones, tot garantint la ventilació mínima establerta. Si, a més, compleixen determinades condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades i garanteixen mesures de control d’aglomeracions, podran obrir, respectant el límit de l’aforament al 30%, amb un màxim de 250 persones.

Mesures de prevenció sanitàries

En tots els espais i activitats caldrà mantenir, com fins ara, les mesures de prevenció sanitàries adequades i garantir la distància de seguretat entre persones.

Tota la informació al DOGC.