Nou fons de deu milions d’euros per a projectes de tecnologia capdavantera

El nou fons Deep Tech Barcelona, amb una dotació inicial de deu milions d’euros, és una de les primeres iniciatives de la Barcelona Innovation Coast (BIC), la nova plataforma publicoprivada per potenciar la innovació en sectors estratègics de la ciutat, que s’ha constituït avui.

16/12/2021 18:42 h

Ajuntament de Barcelona

La diversificació econòmica i la innovació per a una economia més sostenible, resilient i equitativa són el pal de paller de l’estratègia per consolidar Barcelona com un hub d’innovació de l’Agenda 2030.

En aquesta línia, el fons Deep Tech Barcelona té com a objectius:

  • Fomentar la innovació i la transferència de tecnologia a Barcelona
  • Facilitar la intermediació del coneixement entre la recerca i l’empresa
  • Accelerar la promoció de projectes emprenedors des de l’àmbit científic
  • Ajudar a finançar els actors de l’ecosistema de Barcelona
  • Fomentar el desenvolupament i l’atracció d’empreses amb tecnologia deep tech a la ciutat de Barcelona

Deep Tech Barcelona sorgeix en el marc de la Barcelona Innovation Coast (BIC), el consell de la qual s’ha constituït avui. És una nova plataforma que aplega els agents innovadors de la ciutat, tant del sector públic com del privat.

L’organisme facilita diferents instruments (legals, financers, relacionals, etc.) per fomentar la innovació dels agents que en formen part: universitats i escoles de negocis, centres de recerca i transferència de coneixement, associacions empresarials i administracions públiques, entre altres.

La Barcelona Innovation Coast pren el nom de la zona d’innovació urbana concentrada al perímetre de la costa de la ciutat. En aquesta àrea hi ha més de 550.000 m2 de locals i oficines de més de 1.000 m2 disponibles i que poden actuar com a reclam per fer aterrar empreses i projectes innovadors al territori. Es preveu que en els propers deu anys la BIC permetrà la creació de fins a 40.000 llocs de treball directes.

El nou fons es complementa amb el Barcelona Accelera, dedicat a l’acceleració d’empreses emergents, que ha impulsat Barcelona Activa. També tindran a la seva disposició el Barcelona Deep Tech Node, l’espai de mentoria i acompanyament constituït recentment per gestionar empreses derivades i empreses emergents i facilitar-los l’accés al mercat.

Etiquetes associades a la notícia