Protecció del patrimoni del Camp de l’Arpa i el Clot

Comencen els treballs per elaborar el document per a la protecció del teixit tradicional i el patrimoni arquitectònic d’aquests dos espais de la ciutat, amb la voluntat de protegir-ne la singularitat i els valors identitaris.

08/04/2022 15:40 h

Ajuntament de Barcelona

Fins ara la protecció patrimonial d’aquests dos barris estava establerta en el Pla de protecció del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de Sant Martí, aprovat l’any 2000, juntament amb els de la resta de la ciutat, i que renovava el catàleg del 1979.

L’objectiu de l’actualització d’aquest document és preservar el valor i la identitat d’aquests dos espais de la ciutat, actualitzant la normativa fins ara vigent, que protegia finques i edificis sobretot a partir de criteris monumentals. Ara també s’hi inclouen aspectes vinculats al caràcter dels barris, les traces històriques, el paisatge urbà, la memòria històrica i el medi ambient.

Tots dos barris mantenen una coherència clara que, a causa d’algunes intervencions i planificacions, s’ha vist alterada. L’elaboració d’aquest pla permetrà que aquests dos barris continuïn sent reconeixibles en el futur.

L’elaboració del document comporta que durant un màxim d’un any se suspenguin les llicències de nova construcció i gran rehabilitació en aquests àmbits, per evitar que aquests dos barris experimentin canvis substancials.