Us informem que per tasques de millora en les infraestructures tecnològiques de l'Ajuntament de Barcelona, aquest cap de setmana la Seu Electrònica, Guia BCN, l'Oficina Virtual de Tràmits, el Servei d'Atenció en Línia al Ciutadà i l'Agenda 500 estaran fora de servei. També es poden veure afectats altres serveis d'aquest web.

L'horari previst d'aquesta actuació és des de dissabte, a les 15.00 hores, fins dilluns, a les 00.00 hores.

Disculpeu les molèsties que us puguem ocasionar.

Pla per un model educatiu més equitatiu, inclusiu i personalitzat

El pla “Xarxes pel canvi”, impulsat el 2017, va evidenciar la necessitat d’un canvi de model educatiu, orientat cap a un format més equitatiu, inclusiu, personalitzat i competent. Ara, el nou Pla d’accions per a la transformació educativa dibuixa un escenari de cara als propers deu anys per garantir que tots els nens i les nenes assoleixin un nivell excel·lent de competències bàsiques al final de l’etapa obligatòria.

12/11/2021 18:53 h

Ajuntament de Barcelona

El pla, impulsat pel Consorci d’Educació de Barcelona i pensat de forma dinàmica i col·laborativa amb una taula de seguiment plural, segueix el que estableix el punt 5 dels objectius de desenvolupament sostensible (ODS) de l’ONU, que marca com a prioritari “garantir una educació de qualitat, inclusiva i equitativa, i promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom”.

Per caminar en aquesta direcció, fixa vuit eixos que permetran avaluar, compartir o aplicar modificacions.

  • La plena capacitació dels equips directius i docents: xarxes d’aprenentatge, mentories i propostes formatives.
  • L’adequació dels equipaments educatius per a la transformació educativa.
  • L’acceleració digital.
  • Programes innovadors per a l’aprenentatge competencial connectat amb l’entorn.
  • L’equitat educativa.
  • L’impuls a l’educació inclusiva.
  • Equips humans més adaptats als projectes educatius i incorporació de nous perfils socioeducatius.
  • L’entorn i les activitats extraescolars.

Focus en l’educació secundària obligatòria

Tractar de garantir o facilitar l’aprenentatge més enllà dels 16 anys té molt a veure amb la vinculació construïda amb el centre educatiu, així com amb l’orientació donada a l’alumnat durant tot aquest temps.

Per això, el pla pretén assolir una educació competencial vinculada a la realitat i que promogui l’empoderament, l’autonomia i la consciència que el que s’aprèn té un sentit per a la vida.

L’objectiu és plantejar aprenentatges profunds i duradors que permetin desenvolupar projectes de vida de més qualitat i equitat.

 

 

 

 

Etiquetes associades a la notícia