Preinscripcions de batxillerat, formació professional i estudis artístics i esportius per al curs 2021-2022

25/04/2021 17:58 h

IMEB

De l’11 al 17 de maig, ambdós inclosos, té lloc el període de presentació de sol·licituds a batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional (FP), d’arts plàstiques i disseny, i del 25 al 31 de maig, ambdós inclosos, a cicles de grau superior d’FP, d’arts plàstiques i disseny.

L’oferta inicial d’ensenyaments postobligatoris a la ciutat de Barcelona per al curs vinent manté l’aposta per l’ampliació de les opcions perquè l’alumnat pugui escollir un itinerari adequat a les seves perspectives de futur formatiu i professional. L’objectiu és garantir la continuïtat de l’alumnat en el sistema educatiu, amb una oferta més flexible, diversificada i transversal, que permet, a través de diversos itineraris, accedir als cicles formatius de grau superior o estudis universitaris.

Oferta inicial de batxillerat

Augmenta l’oferta de grups de batxillerat respecte al curs anterior amb quinze grups més. S’han creat dues línies de batxillerat a l’Institut Martí Pous i una nova línia a l’Institut Tecnològic de Barcelona, i l’Institut Joan Salvat Papasseit impartirà la doble titulació de batxillerat i tècnic d’esports.

El curs passat ja es van posar en marxa les noves propostes formatives de batxillerat: el batxillerat que promou la internacionalització i el coneixement de llengües (English Batx, batxillerat internacional, batxillerat lingüístic i Batxibac); el batxillerat d’àmbit específic o temàtic (artístic, esportiu, digital), i el batxillerat que fomenta les sinergies amb l’FP (amb unitats formatives de cicles formatius, el BatxPro, i el de doble titulació).

Respecte al curs passat també s’incrementa el nombre de centres on s’imparteixen les noves modalitats de batxillerat, que passen dels 21 del curs 2020-2021 a 31 per al curs vinent. Tots els centres de la ciutat poden oferir adaptacions per fer el batxillerat en tres anys i el batxillerat lingüístic amb matèries impartides a les escoles oficials d’idiomes (EOI), i l’Institut Alzina crea una línia de batxillerat internacional.

També hi ha disset instituts públics que ofereixen el batxillerat artístic en les modalitats d’arts plàstiques i d’arts escèniques.

Oferta inicial d’FP i sectors professionals

En total hi ha 26 centres de formació professional a la ciutat, amb un increment de 14 cicles respecte al curs 2020-2021. Pel que fa als ensenyaments esportius, se n’incrementa l’oferta amb quatre grups més, i els artístics també s’incrementen amb quatre grups més.

Per primera vegada es promouen dos cicles formatius de grau bàsic (CFGB) i també la formació professionalitzadora, amb un grup, en aquest cas a l’Institut La Mercè, amb l’objectiu de treballar les competències transversals, a més d’orientar l’alumnat per a l’obtenció d’un certificat de professionalitat. Això permet tornar a introduir al sistema educatiu l’alumnat que n’ha sortit de manera prematura.

Augmenta l’oferta per a alumnat no graduat amb dos programes de formació i inserció (PFI), i també es creen dos itineraris més per a alumnat amb necessitats educatives associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada. Alhora, s’implanten tres propostes més de cursos d’especialització per accedir a formació en sectors emergents.

Es treballa en la creació de diferents àmbits professionals en què s’agrupin les diferents titulacions d’FP segons el centre d’interès. En aquest cas, s’ofereixen per al curs vinent com a novetats els grups següents:

  • Restauració, hoteleria i turisme: un cicle formatiu de grau superior (CFGS) de direcció de cuina, dos cicles formatius de grau mitjà (CFGM) de cuina i gastronomia i de forneria, confiteria i pastisseria, i un itinerari formatiu específic (IFE) de servei de restauració i àpats, tots a l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona.
  • Esportiu: una titulació de tècnic mitjà en futbol i piragüisme en aigües tranquil·les, a l’Institut de l’Esport de Barcelona, i una de tècnic mitjà d’esquí alpí, a l’Institut de Nàutica de Barcelona.
  • Empresarial i financer: un PFI d’auxiliar de comercialització de productes i logística i un CFGM de comercialització de productes alimentaris, a l’Institut dels Aliments de Barcelona, i un IFE d’auxiliar en vendes i atenció al públic a l’Institut Poblenou.
  • Artístic: un cicle artístic de grau mitjà (CAGM) d’assistència al producte gràfic imprès a l’EA Massana, un CAGM de serigrafia a l’EAD Llotja i un CAGM d’animació en 3D a l’EA La Industrial, un CFGM de videodiscjòquei i so i un curs d’especialització d’audiodescripció i subtitulació, ambdós a l’EMAV.
  • Digital: un CFGS d’animacions en 3D, jocs i entorns interactius a l’Institut Tecnològic de Barcelona i a l’EAD Deià, un curs especialitzat de ciberseguretat en entorns de tecnologies de la informació a l’Institut Tecnològic de Barcelona, centre on també s’imparteix el batxillerat digital, i un CFGB d’informàtica d’oficina, juntament amb l’Institut La Guineueta.
  • Moda i estètica: un CFGM de perruqueria i cosmètica capil·lar a l’Institut La Mercè i el CFGB de perruqueria i estètica a l’Institut Vall d’Hebron.
  • Sostenibilitat: un CFGS d’energies renovables a l’Institut Escola del Treball i un CFGM de xarxes i estacions de tractaments d’aigües a l’Institut Rubió i Tudurí.
  • Indústria 4.0: un curs d’especialització de fabricació intel·ligent i un CFGS de manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids, ambdós a l’Institut Escola del Treball i un PFI d’auxiliar de manteniment i reparació de vehicles de mobilitat personal, a l’Institut Rambla Prim.
  • Biosanitari: un curs d’especialització de cultius cel·lulars i un CFGS de laboratori clínic, tots dos a l’Institut Bonanova.

Es continua avançant en la singularització dels centres educatius per àmbits d’interès amb la creació de l’Institut dels Aliments de Barcelona amb seu a Mercabarna, el mercat majorista més gran del sud d’Europa, on conviuen sis-centes empreses. En aquest nou centre s’impartirà formació de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior a partir del curs 2021-2022, amb cinc cicles: comercialització de productes alimentaris; elaboració de productes alimentaris; forneria, pastisseria i confiteria; processos i qualitat en la indústria alimentària, i dietètica.

En el projecte del centre es reforçarà l’enfocament de l’alimentació sostenible. Se suma així als centres educatius d’àmbits d’interès ja existents, com són l’Institut Tecnològic de Barcelona i l’Institut de l’Esport de Barcelona, entre d’altres, de creació recent.

Accions de suport a les famílies i als i les joves

Les famílies poden trobar informació de la preinscripció al web www.edubcn.cat i informació dels centres i les novetats a la ciutat. A l’espai web www.triaeducativa.gencat.cat del Departament d’Educació s’hi poden trobar els continguts de tots els estudis, els requisits d’accés i les sortides acadèmiques i professionals.

A més, hi ha disponible la revista dels ensenyaments obligatoris amb experiències d’alumnat, itineraris formatius, oferta de l’FP dual i sectors emergents; sessions informatives per a famílies a través d’Instagram Live a @consorciedubcn, el 5 i 6 de maig, i el suport i assessorament del servei d’orientació del pla Jove, els serveis infoJOVE de Barcelona i les oficines d’escolarització.