Propostes dels grups municipals al Ple ordinari del 25 de novembre de 2022

El Ple del Consell Municipal, en la sessió ordinària del mes de novembre del 2022, ha aprovat quatre proposicions: la d’ERC, per unificar la senyalització a les zones pacificades, la de BComú, per instar a prorrogar els contractes de lloguer, la del PSC, per destinar el 25 % del pressupost de salut a l’atenció primària, i la de J×Cat, per reclamar agilitar el corredor del Mediterrani. Les propostes de Cs, el PP i Valents s’han rebutjat.

25/11/2022 16:22 h

Ajuntament de Barcelona

Esquerra Republicana de Catalunya ha demanat definir i implementar un únic codi urbà per senyalitzar les zones pacificades i els carrils pedalables que ajudi a garantir la seguretat viària, així com eliminar els punts negres dels carrils bici a la ciutat, entre altres qüestions. S’ha aprovat amb els vots favorables d’ERC, BComú, el PSC, J×Cat, el PP, Valents i la regidora no adscrita, l’abstenció de Cs i cap vot contrari.

Valents ha instat el Govern municipal a aturar noves subvencions i contractes a determinades associacions i entitats. La proposta ha estat rebutjada amb els vots favorables de Cs, el PP, Valents i la regidora no adscrita i els vots contraris d’ERC, BComú, el PSC i J×Cat.

Proposicions amb contingut de declaració institucional

Al Ple s’han debatut i votat cinc proposicions amb contingut de declaració institucional, presentades per BComú, PSC, J×Cat, Cs i el PP.

Barcelona en Comú ha reclamat instar el Govern de l’Estat a prorrogar, de manera extraordinària, els contractes de lloguer mentre no hi hagi una llei estatal de contenció de rendes. La proposta s’ha aprovat amb els vots favorables d’ERC, BComú i el PSC, els vots contraris del PP, Valents i la regidora no adscrita i l’abstenció de J×Cat i Cs.

El Partit dels Socialistes de Catalunya ha proposat instar el Govern de la Generalitat a destinar el 25 % del pressupost de salut a l’atenció primària i a elaborar un pla d’infraestructures que inclogui la renovació, ampliació i construcció de centres sanitaris, entre altres qüestions. S’ha aprovat per unanimitat.

Junts per Catalunya ha sol·licitat instar el Govern de l’Estat a agilitar la construcció i posada en marxa del corredor mediterrani abans de l’any 2026. La proposta ha quedat aprovada amb el vot favorable de tots els grups i de la regidora no adscrita.

Ciutadans ha demanat rebutjar una modificació legislativa que redueixi les penes tipificades per al delicte de malversació. La proposta s’ha rebutjat amb els vots favorables de Cs, el PP, Valents i la regidora no adscrita i els vots contraris d’ERC, BComú, el PSC i J×Cat.

El Partit Popular ha reclamat demanar al Govern de l’Estat que no modifiqui el Codi penal per derogar el delicte de sedició. La proposta ha estat rebutjada amb els vots favorables de Cs, el PP, Valents i la regidora no adscrita i els vots contraris d’ERC, BComú, el PSC i J×Cat.