Set places del Gòtic es renoven per recuperar-les per al veïnat

Les intervencions d’aquestes set places impliquen la col·locació de mobiliari urbà i altres elements com arbrat. S’han dissenyat a partir de les propostes de millora que el veïnat va fer en diversos processos participatius. L’objectiu és que la ciutadania recuperi el protagonisme a l’espai públic, i que hi hagi un equilibri amb l’ús que en fan els visitants. Es preveu que les transformacions quedin enllestides durant el mes de desembre.

06/12/2021 11:13 h

Ajuntament de Barcelona

Després de l’èxit de la transformació d’algunes places de Ciutat Vella, com la de Sant Miquel, comença la introducció i renovació de fonts, bancs i arbrat en racons de set places més del Gòtic. Aquestes intervencions tàctiques cerquen posar les persones i la vida quotidiana al centre de l’espai públic per afavorir-hi la presència veïnal.

Durant el confinament, el veïnat va recuperar les places i les rambles com a espais de trobada. Es tracta de mantenir i fomentar aquesta reconquesta de l’espai públic i trobar l’equilibri amb l’ús que en fan els i les visitants de la ciutat.

Les set places on es treballa són les següents:

  • Plaça de la Mercè: instal·lació d’una font per beure, seients (cadires i bancs) i elements de joc.
  • Plaça del Pi: enretirada de les pilones i introducció de seients nous.
  • Plaça Reial: col·locació de seients nous.
  • Plaça de la Verònica: instal·lació de seients nous.
  • Pla de la Seu: instal·lació de seients nous.
  • Plaça de Cucurulla: incorporació d’arbrat i seients nous.
  • Plaça de George Orwell: instal·lació d’una font nova.

Es preveu que les intervencions s’acabin durant el mes de desembre.

Les actuacions urbanístiques s’han dissenyat a partir de les propostes de millora que el veïnat del Gòtic va fer en diversos processos participatius amb l’objectiu de fomentar la vida comunitària. El parer dels veïns i veïnes queda reflectit en la campanya “Ciutat Vella, un lloc on viure”, ideada per fomentar el comerç de proximitat, promoure les activitats culturals i potenciar l’ús de l’espai públic i dels equipaments del districte per part del veïnat.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia