Més de 8.500 infants comencen el curs a la xarxa municipal d’escoles bressol

Dilluns, 12 de setembre, comença el curs 2022-2023 a la xarxa municipal d’escoles bressol per a 8.545 infants d’entre 0 i 3 anys, repartits entre els 607 grups existents a les 103 escoles. Es va acordar amb la comunitat educativa iniciar el curs en la data habitual per disposar de temps per negociar i adaptar els canvis del calendari escolar amb prou marge per poder complir els requisits de servei a les famílies i, alhora, els drets laborals de les treballadores dels centres.

08/09/2022 13:30 h

Ajuntament de Barcelona

Aquest curs comença amb algunes novetats i millores, més enllà de la gratuïtat de l’escolarització en l’etapa 2-3 anys decretada per la Generalitat de Catalunya, com el reforç a l’atenció d’infants amb necessitats educatives especials que ha dut a terme l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB). S’han incrementat un 64% els recursos que s’hi destinen per augmentar les hores de dedicació de professionals de suport a atendre infants amb necessitats específiques.

Una altra novetat és la millora de l’atenció especialitzada a infants amb discapacitats greus i/o necessitats d’atenció sanitària greus, amb la introducció d’un servei d’infermeria, amb caràcter itinerant, per assessorar i formar equips educatius en actuacions concretes. Aquest servei també realitza funcions d’atenció directa a infants quan és necessari l’acompanyament d’una persona especialista.

També s’ha ampliat el servei amb diversificació horària, que fins al curs passat s’oferia a les escoles bressol municipals Caspolino (districte de Gràcia) i Germanetes (districte de l’Eixample), i s’hi han afegit les escoles bressol municipals Xiroi (districte de les Corts) i Petit Príncep (districte de Sant Martí). La diversificació horària permet als centres que l’ofereixen matricular infants en horari reduït, només de matí (de 9.00 a 13.00 hores) o només de tarda (de 15.00 a 19.00 hores), o bé en l’horari complet de 8.00 a 17.00 hores (que inclou el servei d’acollida matinal).

Aquest estiu, aprofitant l’aturada del servei, s’han efectuat actuacions de millora en més de la meitat dels centres, en el marc del programa “Cuidem les bressol”. En 55 escoles s’hi han desenvolupat o s’hi estan desenvolupant encara treballs d’ampliació, de reforma i de millora de les instal·lacions; s’ha treballat per fer més verds els patis; s’han pintat aules i altres espais dels centres, i fins al mes de desembre continuaran les intervencions del pla de transició energètica i confort tèrmic. El nombre d’obres i actuacions en aquests 55 centres és de 72, i la inversió és de prop d’1,7 milions d’euros.

Aquest curs, en què la capacitat total de les bressols municipals és de 8.588 places, es va obrir una oferta de 4.460 places disponibles; s’ha pogut atendre el 57% de la demanda de places de la preinscripció, que va ser de 7.662 sol·licituds, amb un increment de demanda respecte al curs 2021-2022 del 14%.

Etiquetes associades a la notícia