Ca l’Alier, la seu de la innovació urbana

Al setembre, un cop se n’acabin les obres de rehabilitació, l’antiga fàbrica de Ca l’Alier, al Poblenou, obrirà com a centre d’innovació urbana. L’espai serà la seu de la fundació BIT Habitat, que fomenta la innovació urbana en els àmbits social, econòmic, urbanístic i tecnològic, i té aliats com Cisco o Schneider per desenvolupar projectes amb empreses emergents i pimes locals, les universitats, l’associacionisme o l’Administració.

07/06/2018 17:16 h

Ajuntament de Barcelona

L’espai el gestionarà l’entitat BIT Habitat, que desenvoluparà la seva doble línia d’actuació composta pel Taller de Ciutats, que difon amb vocació internacional el pensament al voltant de la innovació urbana, i l’i-Lab,que planteja la ciutat com un laboratori d’experimentació que ajudi a donar resposta als nous reptes i a les demandes de la ciutadania, impulsi un ús ètic i responsable de les dades i la tecnologia i en millori la sostenibilitat.

També hi tindrà un paper destacat la multinacional tecnològica Cisco Systems. Mitjançant el nou centre d’innovació i de demostració relacionat amb l’internet de les coses i les ciutats intel·ligents, la companyia impulsarà projectes col·laboratius amb empreses emergents, petites i mitjanes empreses i centres universitaris i de recerca de la ciutat.

Un edifici referent en sostenibilitat

En aquest sentit, Ca l’Alier reneix com un edifici intel·ligent i de zero emissions amb estratègies d’autosuficiència i de gestió intel·ligent dels recursos. Entre d’altres, i gràcies a l’aportació de la tecnologia elèctrica i les solucions d’última generació de Schneider Electric, l’edifici disposa de:

  • Sistemes predictius de la demanda i de la generació de l’energia i de l’aigua.
  • Disseny de l’edifici per minimitzar-ne els consums.
  • Maximització de l’ús d’energies renovables.
  • Ús de la xarxa de District Heating & Cooling de la ciutat.
  • Captació d’aigua de pluja i recuperació d’aigües grises.
  • Captació solar tèrmica i fotovoltaica.
  • Sistemes de control intel·ligent.

Patrimoni industrial del Poblenou

Ca l’Alier és un nou exemple de la recuperació del patrimoni industrial de la ciutat per a usos nous. L’edifici, compost de tres naus, es va erigir el 1853 com una fàbrica de pintats, tot i que a principis del segle XX va ser transformat per a la producció de teixits de jute. Ja en desús, els incendis del 2005 i del 2007 van deixar l’edifici molt malmès, fins que el 2011 es va decidir reconvertir-lo en un edifici tecnicoadministratiu.

La reforma, en què s’han invertit uns 10 milions d’euros, ha respectat el projecte original, incloent-hi la característica xemeneia de 20 metres d’alçària, a més de recuperar i rehabilitar la coberta a dues aigües de teula plana catalana, l’encavallada de fusta i els murs de fàbrica de maó.

Reurbanització de l’entorn

La posada en marxa del nou espai s’acompanya de la reurbanització de tot l’entorn, per millorar l’accés al recinte. En aquest sentit, ja estan en marxa les obres de reurbanització del carrer de Cristóbal de Moura en el tram Fluvià-Provençals, per convertir-lo en un gran eix verd, amb més de 3.500 metres quadrats de zona verda i més espai per als vianants.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades