Equipaments municipals amb perspectiva de gènere

Una nova mesura de govern aposta per espais de lactància i mobiliari adaptat, formació en matèria de gènere al personal municipal o protocols per a la prevenció i l’abordatge de les violències masclistes, entre d’altres.

12/07/2021 15:55 h

Ajuntament de Barcelona

Centres connectats amb l’entorn, edificis accessibles i flexibles per a diverses activitats, més zones verdes, espais de lactància i mobiliari adaptat, formació en matèria de gènere al personal municipal, impuls d’una xarxa de lavabos i espais de cures municipals o protocols per a la prevenció i l’abordatge de les violències masclistes. A més, s’apostarà perquè els espais interiors siguin confortables, ben il·luminats, amb climatització natural, amb aïllament acústic i amb recorreguts clars i ben estructurats.

Aquestes són només algunes de les actuacions que preveu una nova mesura del Govern municipal per introduir la perspectiva de gènere en el disseny i gestió dels equipaments municipals. I és que, tal com revela un estudi previ, es detecta una bretxa de gènere en l’ús dels equipaments, amb una clara tendència a la feminització en percentatges desiguals.

En concret, les dones fan servir un 75% més que els homes les botigues de barri de consum diari i els establiments especialitzats, així com els bancs i els centres d’assistència primària. També és elevat el percentatge de dones que utilitzen els casals de gent gran i els centres educatius (25-30%) i els centres de serveis socials i les biblioteques (15-20%), en tots dos casos més que els homes. En canvi, aquesta diferència oscil·la només entre l’1 i el 10% pel que fa als equipaments d’oci i de lleure.

A més d’establir una nova metodologia per a l’estudi i avaluació, la proposta estableix una sèrie de recomanacions per als dissenys que s’hagin de fer en el futur.

 

 

Etiquetes associades a la notícia