Impuls al Centre LGTBI amb més inversió i més hores d’atenció

El Centre LGTBI de Barcelona ha renovat el conveni de gestió amb la Plataforma d’Entitats LGTBI fins al 2025. Suposarà una ampliació de la inversió municipal, amb un total de 2,3 milions d’euros per reforçar-ne l’activitat, tant pel que fa a les hores de servei com a la programació als districtes.

28/06/2022 16:46 h

Ajuntament de Barcelona

L’aposta municipal pel Centre LGTBI de Barcelona, un equipament pioner a l’Estat en la defensa dels drets i les llibertats del col·lectiu de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals, es tradueix en un augment de l’aportació econòmica en 150.000 euros anuals, que es destinaran a duplicar el nombre d’hores del servei d’atenció individual i familiar i a impulsar un programa d’activitats per a la promoció dels drets per a la diversitat sexual i de gènere als districtes.

Una missió avalada amb dades

Inaugurat el gener del 2019, el Centre LGTBI ofereix serveis d’informació, orientació i atenció directa, en coordinació amb les associacions principals del moviment LGTBI i la resta de serveis de l’Ajuntament de Barcelona.

La plantilla d’aquest equipament està formada per un equip multidisciplinari de professionals de la psicologia, el treball social, el dret, la salut i la gestió comunitària, amb la col·laboració de persones expertes externes especialitzades i de les entitats.

Des que es va crear i fins al mes de maig d’aquest any, el Centre LGTBI de Barcelona ha atès un total de 1.408 persones, 446 persones han rebut atenció psicològica i s’han registrat 321 atencions a persones trans.

A més, s’han dut a terme 606 assessoraments jurídics, el servei d’informació ha fet 10.032 atencions i s’ha activat un programa cultural que ha inclòs 1.309 activitats, en què han participat 67.749 persones.

Durant l’any 2021 les atencions van augmentar un 48% respecte al període anterior, i es va establir un sistema per reforçar l’atenció social i passar directament als serveis jurídics les demandes concretes d’aquest àmbit.

Els motius principals de consulta han estat les situacions d’estrangeria, refugi i asil, l’assessorament laboral, l’habitatge per garantir l’autonomia, conflictes o situacions d’LGTBI-fòbia en l’àmbit familiar, necessitats socials o acompanyament psicològic i en processos de transició, així com consultes relacionades amb la identitat de gènere, la socialització i la trobada entre iguals.