Reforç d’estiu dels serveis de neteja i manteniment dels parcs i jardins

Un total de 152 operaris i operàries se sumen al dispositiu de neteja habitual i 45 persones s’incorporen a les brigades de manteniment del verd de la ciutat.

26/07/2021 14:39 h

Ajuntament de Barcelona

Aquest reforç dels serveis de neteja s’aplicarà fins al 30 de setembre per tota la ciutat i especialment en els punts més cèntrics, platges (sobretot a les nits), places, parcs, espais verds i zones d’ús més intensiu als barris. A més, també s’ampliarà la cobertura del dispositiu en els moments del dia amb més presència de persones a l’espai públic, és a dir, a la tarda i la nit, així com en espais d’estada concorreguts com, per exemple, el Park Güell, les places del districte de Gràcia, l’estació de Sants, el parc del Guinardó o les places del barri del Bon Pastor.

El cas del districte de Ciutat Vella, pel fet de ser una de les zones més freqüentades durant l’estiu, comportarà un reforç específic del servei de neteja pel que fa als torns de nit de divendres i dissabte al parc de la Ciutadella, als barris de la Ribera, el Gòtic i la Barceloneta, i als entorns del mercat de la Boqueria i dels equips rentacontenidors.

Conservació del verd i les platges

Aquest estiu també es reforçaran els equips de parcs i jardins als deu districtes de la ciutat, que s’ocuparan de la sega d’espais verds, l’eliminació de vegetació seca i el reg de zones verdes i arbrat viari. Pel que fa a les platges hi haurà un dispositiu específic amb deu equips de treball, dos equips més de neteja i buidat de papereres i una neteja intensiva amb tractor i garbelladora a la matinada.

A més, es reforçarà la coordinació amb la Guàrdia Urbana en els operatius nocturns de neteja a la zona de platges i als espais de què fa més ús la ciutadania.

L’ampliació de la cobertura durant els mesos de més calor dels serveis de neteja i manteniment dels parcs i jardins respon al fet que és en aquesta època de l’any quan es fa un ús més intensiu de l’espai públic i hi cal més atenció i cura.

Etiquetes associades a la notícia