Estudi de la UPF sobre els beneficis econòmics, socials i mediambientals de TMB

Un estudi de la UPF-BSM destaca que l’empresa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) és rendible, incentiva l’economia del territori i contribueix a millorar la qualitat de vida del veïnat. En total, genera un valor de 2.395,6 milions d’euros anuals a Catalunya, sis vegades més que les inversions que rep com a aportacions de les administracions.

16/06/2021 15:02 h

Ajuntament de Barcelona

L’estudi de la UPF recull els beneficis econòmics, socials i mediambientals de TMB, que presta servei a Barcelona i a deu municipis metropolitans més, durant l’any 2019.

Més llocs de treball

L’impacte econòmic es basa en la creació de renda i ocupació directa, amb els seus propis treballadors, indirecta, a través del consum de béns i serveis d’aquests treballadors, i induïda, a la resta de sectors econòmics del territori.

En total es tracta d’un valor econòmic de 1.394 milions d’euros i gairebé 23.000 llocs de treball a l’àrea metropolitana de Barcelona, que arriben a 1.689 milions d’euros i 27.887 llocs de treball a tot Catalunya.

Desplaçaments més saludables i eficients

L’estalvi econòmic que TMB suposa per al conjunt de la societat en l’àmbit social i mediambiental inclou:

  • Reduir els temps dels viatges.
  • Contribuir a frenar el canvi climàtic.
  • Promoure estils de vida saludables.
  • Fomentar la connexió amb l’oci, la cultura, l’educació i la sanitat.
  • Afavorir la seguretat viària.

Aquest impacte es quantifica en 706 milions d’euros.

Per tots aquests valors, l’estudi de la UPF destaca que les inversions públiques fetes a TMB en concepte de prestació de serveis l’any 2019, 368,8 milions d’euros, es van multiplicar per sis en beneficis que van redundar en el conjunt de la societat, quantificats en gairebé 2.400 milions d’euros.

Etiquetes associades a la notícia