Conclou el B-Mincome, un projecte pilot de lluita contra la pobresa i l’exclusió social

El B-Mincome, un projecte cofinançat per la Unió Europea, s’ha desenvolupat en deu barris de l’eix Besòs amb l’objectiu d’analitzar els resultats de combinar una transferència monetària mensual a les llars amb polítiques actives d’inclusió sociolaboral.

28/10/2019 18:21 h

Ajuntament de Barcelona

 

Després de dos anys de prova pilot, conclou el projecte B-Mincome. Aquest programa europeu ha permès que 952 famílies dels deu barris de l’eix Besòs —el 84% dels casos amb una dona com a titular—, 3.700 persones en total, rebessin uns 480 euros de mitjana al mes durant els dos anys que ha durat la prova. Es preveu que a partir d’ara els serveis socials continuïn assessorant les famílies perquè puguin optar a les prestacions a les quals tenen dret.

Els primers resultats que s’han pogut observar analitzant la situació de les persones que hi han participat demostren que tenir uns ingressos mínims garantits augmenta el nivell de benestar i de felicitat i fomenta la participació en activitats comunitàries; a més, redueix la incertesa financera, disminueix la probabilitat de patir malalties mentals i genera més satisfacció general. Les entitats participants en el projecte i l’Ajuntament començaran ara una avaluació detallada de tots els indicadors, que es preveu que es presenti el segon trimestre del 2020.

Inversió municipal

Durant els dos anys que ha durat la prova pilot del projecte B-Mincome, l’Ajuntament hi ha invertit 10,9 milions d’euros: 8,4 milions per finançar el Suport Municipal d’Inclusió (SMI) a través de l’Institut Municipal de Serveis Socials i 2,5 milions d’euros per sufragar els plans d’ocupació de Barcelona Activa. A aquest pressupost cal afegir-hi els 4,9 milions d’euros concedits per la Unió Europea a través del programa Urban Innovative Actions (UIA).

Continuïtat de polítiques comunitàries 

El B-Mincome ha facilitat que l’Ajuntament detecti les mesures que cal reforçar de manera immediata. Per aquest motiu es reforçarà conjuntament amb el Pla de barris l’aplicació de polítiques comunitàries als barris amb més desigualtats de la ciutat.

Pel que fa al recurs econòmic ciutadà (REC), es continuarà treballant per implementar-lo als barris de l’eix Besòs com un mitjà de pagament que enforteixi l’economia de proximitat.

Renda garantida de ciutadania

El consistori reitera la demanda a la Generalitat de Catalunya, com a entitat competent, perquè apliqui de manera més efectiva la renda garantida de ciutadania actual i aprovi definitivament un reglament que està pendent des de fa més de dos anys.

Etiquetes associades a la notícia