Canvis i millores en la senyalització vertical de la ciutat i altres elements viaris

S’incorporaran 3.712 senyals de trànsit que substituiran senyals en mal estat. Tenen un disseny i unes condicions de reflectància que en milloren la visibilitat.

27/11/2022 10:15 h

Ecologia Urbana

Durant el mes de desembre començaran els treballs per renovar 3.712 elements de senyalització vertical i altres elements viaris, com 1.235 separadors de carrils bici i 380 bandes reductores de velocitat que tenien desgastats els elements reflectants.

Les actuacions duraran sis mesos i s’actuarà als deu districtes de la ciutat per canviar i substituir senyals en mal estat, que no tenen prou visibilitat o que estan obsolets, per d’altres amb un disseny i una visibilitat millors i amb condicions de reflectància actualitzades.

Entre les intervencions previstes hi ha:

  • La substitució de senyals de xapa d’acer per senyals d’alumini i amb un nivell més alt de reflectància.
  • La renovació de senyals per senyals fosforescents.
  • La millora de senyals informatius per a vehicles i per a vianants incorporant indicacions més aclaridores en alguns casos o nous senyals en àmbits on no n’hi havia.

Senyals de 60 a 40 centímetres de diàmetre

Una altra de les intervencions consistirà en la substitució de senyals de 60 centímetres de diàmetre instal·lats a les façanes i als semàfors per senyals de 40 centímetres. L’actuació es farà en carrers pacificats on no és necessari que els senyals siguin de dimensions més grans perquè se circula a una velocitat més baixa.

La intervenció permetrà disminuir l’impacte en el paisatge urbà i alhora evitar que aquests elements es malmetin més ràpidament, per exemple, per desperfectes ocasionats per impactes amb vehicles de grans dimensions (camions, furgonetes, etc.).

Renovació de separadors i bandes reductores de velocitat

Entre les actuacions previstes també hi ha la renovació de 1.235 separadors de carrils que substituiran els actuals que ja tenen els elements reflectants desgastats. Es farà el mateix amb la renovació de 380 bandes reductores de velocitat que tenen aquest desgast.

La mesura pretén incrementar la seguretat viària a la ciutat millorant les condicions de la senyalització als carrers de Barcelona. L’objectiu principal és la reducció de la sinistralitat, i la millora de la senyalització és un element clau per incidir-hi.