Un dia amb l’equip d’emergències dels serveis socials de Barcelona

El Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) dona resposta de forma permanent a les emergències socials i també complementa la tasca dels centres de serveis socials atenent els casos més urgents. El CUESB està al barri del Poblenou, carrer de la Llacuna, 25.

21/07/2021 15:16 h

Districte Sant Martí

Els professionals del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) atenen qualsevol situació d’urgència o emergència social durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Són part dels serveis socials que acompanyen la ciutadania en moments de dificultat.

En aquest vídeo expliquem com és un dia
dels equips d’emergències de Barcelona.

La plantilla del CUESB està integrada per treballadors i treballadores socials, psicòlegs i psicòlogues i personal tècnic especialitzat en la intervenció logística. S’organitza en torns per prestar atenció permanent a la ciutadania i a altres serveis de l’Administració, i disposa d’una flota de vuit vehicles per als desplaçaments necessaris durant les intervencions.

Aquest equip de professionals atén les persones afectades per una situació sobtada que requereixen una atenció psicosocial immediata a la ciutat de Barcelona, i també en altres municipis de l’àrea metropolitana.

A més, complementa la tasca dels centres de serveis socials i acompanya les persones que presenten una situació de risc o d’urgència social com ara la pèrdua de l’habitatge, la manca de recursos per a l’alimentació, el maltractament per violència masclista o la desatenció de les persones grans.

Les situacions que requereixen una intervenció continuada es deriven al servei social bàsic o especialitzat de referència.