Crèdits

Ajuntament de Barcelona

Organitza: Institut de Cultura de Barcelona

Comissariat:

Direcció Artística: Maria Güell. Curadors: José Luís de Vicente, Oriol Pastor

Direcció de programes culturals: Esteve Caramés

Producció:  Àngels Perea, Paula Rañé, Gemma Martínez, Isabel González

Contractació: DISCMEDI

Suport administratiu: Jordi Parra, Gemma Torre i Clara Cendra

Assistents de producció: Tere Viguer, Ito González, Salvador Ferrer, Solsieray Montori, Patricia Pujol, Carme Cané, Maite Grande i Yasmina Fuentes

Direcció tècnica: Àlex Faure, David Florez i Miguel Ferrer


Comunicació de l’ICUB

Carmina Ruiz

Miguel García

Laura de Andrés

Núria Cuadrado

Cristian González

Jordi Duran

Anna de Bru de Sala

Eva Camisón


Direcció Creativa de l’Ajuntament de Barcelona

Nacho Padilla

Olga Pérez
 

Patrocini i relacions públiques

Sira García

Sandra Canadà

Jordi Ardèvol


Premsa

Belén Ginart

Guillem Talens

Maria Ustárroz


Departament d'Internet de l'Ajuntament de Barcelona

Digrup


I els departaments de Sistemes d’Informació, Serveis Jurídics, Producció, Projectes i Manteniment, Administració i Recursos Humans de l’Institut de Cultura de Barcelona i la Direcció de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona.