Crèdits

Directora artística: Maria Güell

Curadora internacional convidada: Juliette Bibasse

Assistent de direcció artística: Sira Pizà

Direcció de programes culturals: Esteve Caramés

Cap de Departament de Festes, Festivals i Esdeveniments: Anna Lleó

Producció:  Àngels Perea, Paula Rañé, Isabel González Labrador

Oficina tècnica: DM, Jordi Novell i Yara Himelfarb 

Suport administratiu: Jordi Parra, Gemma Torre i Clara Cendra

Direcció tècnica: Àlex Faure i Miguel Ferrer

Producció tècnica externa:  David Florez, Mateu Pascual i Judit Vidal

 

Comunicació ICUB:

Carmina Ruiz

Laura Bayo 

Laura de Andrés

Núria Cuadrado

Cristian González

Jordi Duran

Anna de Bru

Anna Sevillano 

Eva Camisón

Cristina Yuste

 

Patrocini i relacions públiques:

Sira García

Sandra Canadà

Jordi Ardèvol

Roser Capellades

 

Premsa: 

Belen Ginart

Guillem Talens

Maria Ustárroz

 

Departament de producció i manteniment ICUB:

Ascensi Mir

David Blasco

Quique Inglada

Oriol González

Josep Fornell

Sergio Fernandez

 

I els departaments de Sistemes d’Informació, Serveis Jurídics, Producció, Projectes i Manteniment, Administració i Recursos Humans de l’Institut de Cultura de Barcelona i la Direcció de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona

Organitza