Barcelona en dades: Indústria 4.0

Braç robòtic presentat al 4YFN 2019

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són un sector estratègic de l’economia de la ciutat, no només pel volum d’inversions i de llocs de treball que generen, sinó també pel seu paper en la millora de la competitivitat i com a motor de desenvolupament dels altres sectors productius. La majoria de les empreses de la indústria digital o 4.0 s’ubiquen a Barcelona i la seva àrea metropolitana, i el 2017 sumaven 400.000 llocs de treball.

>> Població ocupada en manufactures d'intensitat tecnològica alta i mitjana-alta a les regions europees (2017)
L’any 2017, Catalunya era la quarta regió d’Europa amb més població ocupada en manufactures d’intensitat tecnològica alta i mitjana-alta.

Població ocupada en manufactures d'intensitat tecnològica alta i mitjana-alta a les regions europees (2017) Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona a partir de dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.
Empleats segons la intensitat de coneixement de l'activitat (2017, % sobre el total) Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona a partir de dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.

<< Empleats segons la intensitat de coneixement de l'activitat (2017, % sobre el total)
Barcelona concentra 1,1 milions de llocs de treball. Més de la meitat (54,1 %) corresponen a activitats de coneixement alt, i la ciutat és el nucli central d’aquest segment de l’economia, amb el 42,7 % dels llocs de treball d’aquest tipus a Catalunya.

 

 

 

 

>> Llocs de treball en activitats TIC a Barcelona
El sector TIC dona feina a més de 54.000 persones i gairebé 2.800 empreses requereixen treballadors TIC, la qual cosa representa el 5,1 % dels llocs de treball i el 3,7 % del teixit empresarial de la ciutat. Això fa de Barcelona el nucli central del sector a Catalunya, ja que concentra el 55 % de l’ocupació i el 45,9 % del teixit empresarial. El 2017, s’estima que el sector de la informació i les comunicacions —que engloba les TIC— genera el 8,1 % del valor afegit brut de Barcelona. Catalunya alberga el 23 % de les companyies tecnològiques i digitals d’Espanya, i Barcelona el 90 % d’aquestes.

Llocs de treball en activitats TIC a Barcelona Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local a partir de les dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona que, al seu torn, s'extreuen de a partir de dades de l'INSS.

>> Evolució dels llocs de treball i les empreses a Barcelona (2007 - 2011)

Evolució dels llocs de treball i les empreses a Barcelona (2007 - 2011) Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local a partir de les dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona que, al seu torn, s'extreuen de a partir de dades de l'INSS.
Pes de la contractació indefinida al sector TIC i al conjunt de sectors de Barcelona (2017, % sobre contractació total) Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local a partir de dades del SEPE.

<< Pes de la contractació indefinida al sector TIC i al conjunt de sectors de Barcelona (2017, % sobre contractació total)
L’economia digital crea llocs de treball de qualitat. Tant el pes de la contractació indefinida (52,6 % dels contractes signats a les TIC el 2017, per un 14,1 % al conjunt de l’economia) com els salaris del sector són clarament superiors al de la mitjana de Barcelona. El nivell salarial dels llocs de treball del sector TIC supera en més de 7.200 € el de la ciutat (25 % superior).

Indústria manufacturera i indústria 4.0. (2017) Font: Idescat

<< Indústria manufacturera
i indústria 4.0. (2017)

 

 

 

 

>> Llocs de treball associats a la indústria 4.0 
a l'Àmbit Metropolità de Barcelona

Llocs de treball associats a la indústria 4.0 a l'Àmbit Metropolità de Barcelona Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona.
 

Ciutat digital 

Una ciutat digital és la que desperta més interès en el món digital.

La demanda de cerques sobre Barcelona a internet en relació amb el sector turístic ha crescut un 32 % el darrer any.

En l'apartat d'inversions, les cerques creixen un 11 %.

I pel que fa a les cerques de talent per internet, s'ha registrat un increment del 24 %.

  • 2a ciutat d'Europa 9a ciutat del món que genera més interès i més cerques per internet (inversions, turisme i talent). Font: Digital City Index 2017.
  • 13a ciutat del món en maduresa tecnològica per a la cohesió social i el desenvolupament sostenible. Font: Networked Society City Index 2016.

>> Índex de Ciutats Digitals Europees
Posició de Barcelona, Londres i Estocolm en relació amb diferents paràmetres que defineixen les ciutats digitals.

Índex de Ciutats Digitals Europees Font: European Digital City Index 2016. Nesta i the European Digital Forum think tank.

Emprenedoria i inversió

  • 4a ciutat on les start-ups han rebut més inversió. Font: Atómico. The State of European Tech 2017.
  • 5a ciutat start-up hub més important d’Europa. El 2017 i per tercer any consecutiu, Barcelona ha estat la ciutat on s'han registrat més start-ups en un any. Font: Rànquing EU-startups 2017.
  • 9a àrea urbana del món en captació de projectes d’inversió estrangera. Font: Global Cities Investment Monitor 2018.
  • 9a ciutat europea en suport a l’emprenedoria digital. Font: European Digital City Index 2016.

>> Capital invertit en start-ups per sectors a Barcelona (2018, %)

Capital invertit en start-ups per sectors a Barcelona (2018, %) Font: Start-up Ecosystem Overview, 2018. Mobile World Capital Barcelona.

>> Les 10 ciutats europees preferides per ubicar-hi una start-up (2017)

Les 10 ciutats europees preferides per ubicar-hi una start-up (2017) Font: Atómico. The State of European Tech 2017.

Del número

Revista Barcelona Metròpolis 110 - Ciutat digital

N110 - gen. 19 Índex

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis