Bruce Katz. Ciutats en xarxa i lideratge urbà enfront dels reptes globals

Barcelona Metròpolis 123 - Bretxes digitals

Bruce Katz es defineix com un urbanista interdisciplinari, i és un gran defensor del potencial resolutiu de les ciutats davant els reptes globals actuals. Classificat pel seu pensament com a optimista urbà, defensa les capacitats de les ciutats per obrir-se camí en l’escenari de crisis que ell anomena “el nou desordre”: pragmatisme, transversalitat, cooperació i orientació cap a l’acció.

Bruce Katz és director i fundador del Nowak Metro Finance Lab a la Universitat de Drexel, a Filadèlfia, centre especialitzat en innovació financera de ciutats i àrees metropolitanes. També és professor visitant a la London School of Economics i coautor de diversos llibres que l’han posicionat com un referent que assessora governs i líders locals i metropolitans en processos d’innovació institucional. Ha assumit diversos càrrecs de responsabilitat al govern dels Estats Units, tant al comitè d’Habitatge i Afers Urbans del Senat com a la Secretaria d’Habitatge i Desenvolupament Urbà durant l’Administració Obama. Prèviament, i durant més de vint anys, va ser vicepresident i director del programa de polítiques metropolitanes a la Brookings Institution, un dels think tanks més influents del món.

El mes de març passat, Katz va ser un dels ponents de les Jornades de Reactivació Econòmica (REACT 2022) organitzades pel consistori barceloní. Uns dies després vam tenir l’oportunitat de conversar amb ell sobre les seves visions al voltant de les ciutats i la governança urbana, i vam compartir algunes reflexions sobre la ciutat de Barcelona.

Katz entraria en una categoria d’autors que podríem anomenar optimistes urbans. En línia amb altres pensadors influents, com Benjamin Barber (Si els alcaldes governessin el món, Arcàdia, 2015), Katz veu en les ciutats i metròpolis pragmatisme, transversalitat i capacitat per col·laborar i cooperar, i orientació a l’acció i a la resolució de problemes —problem-solvers—. Aquesta visió la contraposa a la d’estats disfuncionals, altament compartimentats i bloquejats per la polarització política, incapaços de donar resposta als reptes globals del segle xxi i de fer front a les crisis i amenaces complexes del nostre temps. I de crisis i amenaces, en el que hem viscut de segle xxi, no n’han faltat i no en faltaran.

Seguint l’evolució d’alguns dels seus treballs més recents podem copsar bé les seves idees. El 2013, en un context de crisi econòmica i financera global i una creixent polarització política als Estats Units, que deriva en un continu bloqueig institucional durant les dues presidències de Barack Obama (2008-2017), Katz publica, juntament amb Jennifer Bradley, The Metropolitan Revolution: How Cities and Metros Are Fixing Our Broken Politics and Fragile Economy. En aquest primer llibre defensa la capacitat de les ciutats i les àrees metropolitanes com els grans motors econòmics i d’innovació dels Estats Units, i crida a repensar el federalisme nord-americà i a reconèixer les metròpolis com a “noves sobiranies”, en un nou procés de descentralització política i financera cap a l’escala local.

El 2018 publica, aquest cop amb Jeremy Nowak, The New Localism: How Cities Can Thrive in the Age of Populism. En aquest nou treball, la seva principal motivació és el que identifica com el populisme creixent, que culmina amb la presidència de Donald Trump (2017-2021). El caràcter transversal i de xarxa de les ciutats, la capacitat de col·laboració entre agents públics, privats i comunitaris, i els lideratges distribuïts permeten superar els bloquejos polítics i financers propis dels estats per fer front als reptes econòmics, socials i climàtics globals dels nostres temps.

El 31 de març passat, durant la seva conferència a Barcelona en el marc de les jornades REACT 2022 organitzades per l’Ajuntament de Barcelona, va presentar la seva visió sobre el potencial de les ciutats en el moment actual. En un context que anomena el “nou desordre”, determinat per les múltiples crisis derivades de la pandèmia de la covid-19, el reposicionament geopolític —que té una de les seves expressions més crues i properes en la guerra d’ocupació d’Ucraïna per part de Rússia— i per sobre de tot la crisi climàtica, les ciutats poden mobilitzar recursos, avançar en fonts i instruments de finançament innovador, i en processos de reindustrialització i relocalització d’indústries avançades. Davant d’aquestes diverses crisis que s’han succeït en el primer quart del segle xxi —socioeconòmiques, polítiques, complexes—, les ciutats són els “espais més capacitats per obrir-se camí”.

Amb tot, reconeix que les seves reflexions s’han d’emmarcar necessàriament en el context nord-americà. D’una banda, hi ha una concepció comuna entre els nord-americans que “les ciutats són al final del sistema polític”. Malgrat la naturalesa federal dels Estats Units, la descentralització política no arriba als nivells més baixos de govern, per la qual cosa l’escala local, i en concret l’estat del benestar local, és feble, sobretot si ho comparem amb governs locals a Europa. Igualment, en contrast amb els països europeus, els processos d’institucionalització i els governs metropolitans encara són poc freqüents als Estats Units, on són més comunes les xarxes i associacions de cooperació entre municipis i instruments de caràcter sectorial, enfocats a polítiques concretes com la mobilitat o el medi ambient. D’altra banda, Katz veu en la tradició de la democràcia nord-americana un element diferencial que afavoreix la “responsabilitat compartida” i la cooperació dels poders públics amb actors privats, filantrops, universitats, així com moviments comunitaris i de base.

En el fons de totes les seves reflexions hi trobem dos elements centrals: una defensa de la col·laboració i la governança en xarxa i la necessitat de lideratges actius i distribuïts. En paraules seves, “les ciutats i metròpolis no són governs, sinó xarxes”, i posa l’accent en la capacitat cooperativa i la transversalitat que tenen. Seguint les petjades de teòrics de la democràcia local o dels moviments municipalistes, reconeix el valor de la proximitat en els processos de presa de decisions, que declina com una “baixa barrera d’entrada en les xarxes de governança locals”, en contrast amb els processos i les institucions estatals. Pel que fa al lideratge, i particularment als lideratges públics, posa l’accent en el poder suau i transversal —soft power—, i la “capacitat de reunir plegats actors molt diversos” i mobilitzar recursos davant reptes i objectius compartits.

En el cas de Barcelona, Katz va reflexionar sobre els actius i potencials que pot posar en marxa i sobre el rol de la ciutat en l’entorn de la metròpoli. D’una banda, per a Katz és clau exercir lideratge metropolità i capitalitat —també catalana i mediterrània—, però cercant reptes, oportunitats i objectius clars i concrets, compartits amb el conjunt ampli i divers d’agents del territori. Per tant, aposta per cercar consensos amplis, malgrat el moment difícil a l’hora de trobar projectes comuns i mantenir grans consensos de país. Anirien en aquesta direcció iniciatives com el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) o el recent Fòrum Social Metropolità (FSM), que ja han fet el salt d’escala regional.

D’altra banda, creu que cal desenvolupar el paper que poden jugar els nivells de govern superiors per construir les geografies metropolitanes, per exemple, a través d’instruments de finançament que fomentin la cooperació entre actors locals. Aquí podem parlar del potencial de l’agenda urbana europea i la necessària metropolització dels fons europeus, però també perdre la por i reclamar un canvi en el llarg abandonament del fet metropolità per part de les polítiques de l’Estat i la Generalitat.

Certament, en un context de creixents desigualtats, moviments polítics reaccionaris i emergència climàtica, l’optimisme urbà que reflecteix Bruce Katz en tots els seus treballs i ponències no és l’única història que podem explicar de les ciutats i metròpolis del segle xxi. Tanmateix, en un món que serà cada vegada més urbà, no podrem fer front als grans reptes sense l’acció decidida per part de les grans ciutats i regions metropolitanes, tant localment com globalment, i el desplegament de tot el seu potencial econòmic, polític i social.

Publicacions recomanades

  • Llibre: The New Localism: How Cities Can Thrive in the Age of Populis. Bruce Katz (Brookings Institution Press, 2018)The New Localism: How Cities Can Thrive in the Age of PopulismBrookings Institution Press, 2018
  • Llibre: The Metropolitan Revolution: How Cities and Metros Are Fixing Our Broken Politics and Fragile Economy. Bruce Katz (Brookings Institution Press, 2013)The Metropolitan Revolution: How Cities and Metros Are Fixing Our Broken Politics and Fragile EconomyBrookings Institution Press, 2013

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis