Cap a un redisseny del teixit cultural de la ciutat

Recorregut amb pilotes gegants creat per l’artista Albert Gusi en col·laboració amb el Centre Cívic de Navas i l’Associació de Memòria Històrica del barri. © Albert Gusi

L’any 2021 l’Ajuntament de Barcelona es va dotar d’un pla de Drets Culturals amb el qual vol enfortir la cohesió social, amb el reconeixement del dret a les pràctiques culturals, i impulsar l’acció comunitària als barris. El pla promou un seguit de mesures estratègiques que busquen la descentralització de la programació cultural i, alhora, generar estímuls per crear nous públics als diferents barris de Barcelona i de l’àrea metropolitana, on l’activitat cultural ha estat més aviat escassa.

Abans de res, cal tenir ben clara una cosa: la cultura és un dret. Així ho recullen els textos d’un bon plec de tractats i convenis internacionals, començant per l’article 27 de la Declaració Universal dels Drets Humans, que diu que “tothom té dret a prendre part lliurement de la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a participar i beneficiar-se del progrés científic”. La cultura és un dret, tot i que en molts contextos aquest dret tingui, encara ara, una validesa jurídica ambigua o, fins i tot, inexistent. Hi ha bones raons per pensar que, a escala global, això podria estar començant a canviar.

A mitjan any 2020, mentre la pandèmia desestabilitzava una fórmula de convivència social que donàvem per feta, també proliferava un debat polifònic per reconsiderar quins haurien de ser els paràmetres d’allò que podríem identificar com una democràcia cultural amb garanties. Eren mesos durs per al sector de la cultura, d’incertesa i neguit. Va ser aleshores que es va signar la Carta de Roma, un document preparat i signat a la ciutat de Roma, però elaborat per diversos membres de la Comissió de Cultura de l’organització Ciutats i Governs Locals Units, amb una clara vocació internacional, que mirava de recordar-nos que “la cultura és l’expressió dels valors, un recurs comú i renovable que ens posa en contacte els uns amb els altres, amb el qual aprenem allò que ens pot unir i com abordar les diferències en un espai compartit”. Aquestes idees són el pal de paller de les polítiques culturals que exigeix la ciutat contemporània i la manera de definir el perfil dels seus públics.

El juny del 2021, l’Ajuntament de Barcelona donava a conèixer el seu Pla de Drets Culturals, que té la missió d’enfortir la cohesió social a través del reconeixement del dret a les pràctiques culturals i l’impuls de l’acció comunitària als barris. D’acord amb aquesta voluntat, empeny el desenvolupament d’un seguit de mesures estratègiques vinculades a la necessitat de fomentar la descentralització de la programació cultural i, alhora, de generar estímuls per a la creació de nous públics en determinades zones de Barcelona i de la seva àrea metropolitana on l’activitat cultural era més aviat escassa. “Això suposa un canvi important, perquè posa l’accent en la necessitat de reconèixer la cultura com a dret”, declara Esteve Caramés, director de Programes Culturals de l’Ajuntament. “I no només des del punt de vista de l’accés, sinó també des de la participació ciutadana, que va de bracet de temes com la interculturalitat, el suport a la creació, la paritat de gènere i els usos de l’espai públic i dels equipaments. Nosaltres, sempre que programem, ho fem segons tots aquests factors.”

Fotografies del barri de Virrei Amat impreses en grans lones al terra davant del Centre Cívic Can Basté. © Albert Gusi Fotografies del barri de Virrei Amat impreses en grans lones al terra davant del Centre Cívic Can Basté. © Albert Gusi

Així es dibuixen les línies d’un model de metròpolis policèntrica i inclusiva, que ha de ser capaç de mobilitzar públics arreu del territori, diversificant els focus d’activitat. L’impacte d’aquesta reorganització del teixit cultural de Barcelona es pot avaluar a través d’exemples concrets i ben coneguts, que van des de la redistribució dels escenaris de les Festes de la Mercè fins al paper que es vol donar a la Fabra i Coats com a equipament cultural de referència fora dels circuits habituals.

Què significa educar els públics?

Un dels eixos que vertebren el rumb de les polítiques culturals de Barcelona, probablement el més important, consisteix a enfortir el vincle entre cultura i educació. És un exercici interessant, des del punt de vista de la democratització de la cultura, però té un equilibri delicat. En primer lloc, perquè, segons com s’apliqui, el concepte d’educació pot tenir connotacions paternalistes. “El que nosaltres ens proposem dur a terme és una descentralització, no una desconcentració”, puntualitza Caramés. “És a dir, no es tracta que anem als barris a dir què s’hi ha de programar. Es tracta de facilitar que la cultura hi emergeixi, de manera natural, assignant-li espais de referència.”

En aquest àmbit es desplega la tasca de l’equip de Cultura i Educació als Barris de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) mitjançant dos programes itinerants, que es mouen pels deu districtes de la ciutat a través de la xarxa de centres cívics. Es defineixen per un element comú: tots dos programes tenen el compromís compartit d’articular noves fórmules d’interacció entre el públic i els creadors que, d’una manera o altra, els apropin. Aquests programes són, d’una banda, el Temporals, enfocat al foment i difusió de les arts visuals contemporànies, encara en una fase pilot, que de moment circula per tretze dels 52 centres cívics, i, de l’altra, el Barcelona Districte Cultural, dedicat a les arts escèniques, de celebració bianual, que aplega 32 centres cívics i que compta ja amb onze edicions celebrades, al llarg de les quals ha acumulat més de 150.000 espectadors.

Tant el Temporals com el Barcelona Districte Cultural destinen bona part dels seus recursos a fer una tasca educativa i de relació amb la comunitat. Treballen amb un grup de connectors culturals, distribuïts per tot el territori, que s’ocupa de fer de pont amb col·lectius, associacions i centres d’ensenyament de cada barri, per crear sinergies i fomentar la participació en els programes. La selecció de la programació funciona també de manera oberta. “Hi ha una bústia de projectes que s’obre un cop l’any, durant un període de temps, i allà tothom pot col·locar les seves propostes”, diu Modes Roda, coordinadora de Temporals. “Després de tancar la bústia hi ha un comitè de selecció. En el cas de Temporals, està integrat per sis dels tretze centres cívics, que en formen part de manera rotatòria, dos assessors que van canviant cada any, una mediadora i dos secretaris, que som jo i la persona que porta la gestió i el muntatge de les exposicions, que tenim veu, però no tenim vot.”

El procés té diverses fases, però les decisions no es prenen mai de manera unilateral des de l’Ajuntament: la idea és facilitar que siguin els centres cívics, en sintonia amb les necessitats de cada districte, els qui facin la tria, sovint formant al seu torn comissions d’espectadors. “Oferim, sobretot, una cobertura de coordinació i producció”, explica Marta Llatcha, a càrrec de Barcelona Districte Cultural. “A llarg termini, això també es tradueix en un suport al desenvolupament dels espais, per exemple, dotant-los de material tècnic, segons els requisits de cada espectacle que s’hi fa.” La base filosòfica d’aquestes dues iniciatives consisteix a augmentar la capacitat d’interpel·lar nous públics i convidar-los a formar part, de manera lliure i voluntària, de la vida cultural del lloc on viuen.

Taula rodona "La llibertat o la vida?" al Pati de les Dones davant de l'edifici modern del CCCB en el marc de la Biennal de Pensament d'octubre de 2020. © Imatges Barcelona / Miquel Taverna Taula rodona "La llibertat o la vida?" al Pati de les Dones davant de l'edifici modern del CCCB en el marc de la Biennal de Pensament d'octubre de 2020. © Imatges Barcelona / Miquel Taverna

Un bon exemple per entendre la magnitud d’aquest propòsit són les dues activitats que l’artista Albert Gusi ha convocat aquest any en el calendari de Temporals. La primera, organitzada al voltant del Centre Cívic Navas, proposava un itinerari per la història de Navas, dissenyat amb la complicitat de l’Associació de Memòria Històrica del barri. Els participants anaven empenyent unes pilotes inflables enormes, de gairebé dos metres i mig de diàmetre, que Gusi ha utilitzat en molts dels seus projectes anteriors. “La proposta és concebre l’espai públic com un espai de joc, lúdic, divertit”, explica Gusi. Les pilotes anaven rodant per l’avinguda de la Meridiana i es perdien entre el traçat dels carrers limítrofs. Al llarg del recorregut, el seguici anava fent diverses parades en punts rellevants, on alguns dels veïns i veïnes de més edat relataven, en primera persona, un grapat d’esdeveniments i anècdotes del passat del barri.

La segona activitat va tenir lloc a l’entorn del Centre Cívic Can Basté. En aquest cas, la proposta consistia a fer una radiografia fotogràfica de la zona de Virrei Amat, que va acabar amb la reconstrucció col·laborativa d’un seguit de fotografies de gran format, impreses en lones gegants, al terra de la plaça on es troba el centre cívic. Gusi ha preparat una tercera activitat, per a la tardor, al voltant de l’exposició que acull el Centre Cívic Joan Oliver-Pere Quart, al costat del Camp Nou.

L’espectador metropolità

Tots aquests esforços en l’àmbit cultural estan adscrits a un discurs de ciutat que s’ha anat alimentant en els darrers anys. Així, per exemple, Barcelona va establir un precedent en la manera d’articular els esdeveniments culturals quan, el març del 2018, es va celebrar la primera edició del festival Dansa Metropolitana, un programa compartit amb onze municipis més de l’àrea metropolitana, que hi participen de manera transversal i en igualtat de condicions. “És cert que la ciutat de Barcelona hi exerceix un lideratge inevitable per les seves dimensions i el volum de gent que hi viu”, explica Esteve Caramés, “però s’hi treballa des d’una paritat total, amb complicitat, i amb la idea que la resta d’ajuntaments que hi estan implicats puguin fer-se seu aquest lideratge.”

Més enllà de l’incentiu necessari que el festival suposa per al sector de la dansa i de l’atractiu del seu cartell, la importància del Dansa Metropolitana és que impulsa un nou model a l’hora de delimitar el territori: desacredita la idea nuclear de Barcelona i busca obrir connexions entre ciutats com Sabadell, Cornellà o Granollers. Les rutes que s’han creat a partir d’aquesta experiència de municipis confederats estan servint de base per planificar altres cites culturals de gran envergadura. Per exemple, la biennal d’art Manifesta, un programa d’arts visuals nòmada i de renom internacional que Barcelona ja es prepara per acollir en la pròxima edició, l’estiu del 2024. “Estem convençuts que la cultura ha de ser metropolitana, i pensem, cada vegada més, en un perfil d’espectador metropolità, acostumat a agafar el metro o els ferrocarrils per anar a veure allò que li interessa”, declara Caramés.

És probable, però, que aquest espectador de què parla Caramés encara no existeixi, que sigui més un desig que una realitat. Això es veu molt clar si, per exemple, comparem el nombre de visites que reben al llarg de l’any els dos centres de cultura contemporània de referència de Barcelona, la Fabra i Coats i el CCCB, amb una oferta de programació que apel·la a públics objectius similars: segons dades oficials, el 2021, la Fabra i Coats, situada a Sant Andreu, va rebre un total d’11.328 visites; en canvi, el CCCB, que encapçala amb el MACBA l’itinerari dels equipaments culturals que es concentren al Raval, en va rebre 185.802.

El que demostren aquestes xifres és evident: no hi ha una ruta prou consolidada entre el CCCB i la Fabra i Coats que permeti traspassar públics d’un lloc a l’altre, en part, perquè la frontera psicològica que separa el centre de Barcelona de la resta de la ciutat es manté intacta. L’espectador metropolità és, encara, molt minoritari. Es formula, més aviat, com un projecte, una fantasia de futur. I, tanmateix, aquesta és la clau del debat. La Barcelona descentralitzada, que no només obre el seu radi d’acció cap als barris perifèrics, sinó també cap a les ciutats veïnes, a les quals històricament ha donat l’esquena, desitja dues coses: d’una banda, vol veure aparèixer nous públics allà on no n’hi havia; de l’altra, vol que els públics que ja existeixen es desplacin sense reserves cap a llocs on, fins ara, l’oferta cultural no els temptava, per escadussera o residual. El repte que això implica té, com a mínim, dues dimensions.

Repensar el mapa de la ciutat

La primera d’aquestes dimensions és de caràcter cartogràfic: cal repensar la manera com imaginem el mapa de la ciutat. En aquest sentit, són crucials les contribucions d’una sèrie d’iniciatives que es dediquen a replantejar el paisatge cultural de Barcelona deixant enrere el patró centrípet com a única opció i creant xarxes de complicitat entre diverses entitats que estan distribuïdes arreu del territori geogràfic, per formar rutes alternatives de la cultura.

Diàleg "El futur ha estat cancel·lat" a la Fabra i Coats en el marc de la Biennal de Pensament d'octubre de 2020. © Imatges Barcelona / Christian Bertrand Diàleg "El futur ha estat cancel·lat" a la Fabra i Coats en el marc de la Biennal de Pensament d'octubre de 2020. © Imatges Barcelona / Christian Bertrand

És el que fan, per exemple, els membres de la plataforma On el teatre batega, desenvolupada des de l’Associació d’Empreses Teatrals de Catalunya, amb l’objectiu de consolidar una xarxa de teatres de petit format repartits per tot el país. “Intentem treballar conjuntament per enfortir els valors que aporta el teatre de proximitat i buscar estratègies per difondre aquests valors”, explica Marina Marcos, des de la codirecció del Maldà, un dels espais que formen part de la plataforma. “Connectem zones de Barcelona molt diferents, amb perfils socioeconòmics i demogràfics molt heterogenis, perquè volem potenciar l’intercanvi de públics. Per això hem creat el primer abonament teatral multisales de Barcelona.” Marcos anuncia, amb alegria, que a través d’aquest abonament ja han posat en circulació més de 1.400 entrades.

En una tessitura similar, el col·lectiu GRAF treballa per facilitar el contacte habitual entre diversos espais de tot Catalunya que programen sota el paraigua del concepte d’art contemporani. “Busquem mobilitzar el públic de Barcelona, però sobretot ens interessa que les sinergies entre els equipaments de Barcelona i el que passa a les rodalies desperti l’interès d’un públic local”, comenta Marc Vives, artista i membre de GRAF.

L’espectador dins del procés creatiu

El repte de reformular la relació amb els públics té una segona dimensió indispensable, que té a veure amb la manera en què imaginem la implicació de l’espectador en el procés creatiu. En els darrers anys, aquest ha estat un tema de discussió central en l’agenda de moltes ciutats del món, com Roma o Ciutat de Mèxic, en les quals Barcelona busca i troba referents. Ho demostra el llibre A Restless Art, publicat el 2019, on l’artista i investigador François Matarasso analitza la incidència de l’art participatiu, i en especial de l’art comunitari, gràcies a la normalització de la seva pràctica, a través dels casos concrets de quinze països diferents.

En el capítol final del llibre, el de les conclusions, que s’articula gairebé com un manifest polític, Matarasso escriu: “L’acte artístic és una forma d’incidir en el món, una manera de parlar i de ser escoltat. Quan és fet per artistes professionals i no professionals alhora, esdevé una expressió d’humanitat compartida, de diferents veus en harmonia que s’escolten les unes a les altres. Esdevé un compromís amb la idea que hi ha més coses que ens igualen que no pas que ens separen, començant pel tret comú de la dignitat humana”.

No existeix una fórmula màgica capaç d’aplicar aquest ideari de manera unívoca i fer-lo efectiu. Potser perquè el que venen a dir-nos aquestes paraules té a veure amb el vell proverbi de l’assaig-error, d’anar picant pedra i, de mica en mica, fer camí, per tal d’acumular experiència i engendrar nous antecedents. Això és l’únic que, a llarg termini, ens pot fer més savis.

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis