Com és, com viu i què pensa la població de Barcelona

Gent passejant pel carrer Pi i Maragall ©Laura Guerrero

Oriol Pàmies, textos / Carles Javierre Kohan, infografies

Barcelona creix (un 1,3% l’últim any) gràcies a la immigració (31% de persones empadronades nascudes a l’estranger, residents de 177 nacionalitats) i els seus habitants tendeixen a viure cada vegada més sols (prop d’un terç dels domicilis són unipersonals). Són algunes dades del padró municipal del gener del 2023, que en les pàgines següents es complementen amb una font demoscòpica de primer ordre: l’Enquesta de Serveis Municipals, basada en 6.000 entrevistes a majors d’edat, en què afloren la ideologia, les creences religioses, els hàbits mediàtics i altres trets dels barcelonins.


 

LA POBLACIÓ DE BARCELONA / ESPERANÇA DE VIDA. Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d’Estadística i Difusió de Dades. Lectura del padró municipal d’habitants a 1 gener del 2023.
LLOC DE NAIXEMENT I NACIONALITAT. Fonts: Ajuntament de Barcelona. Departament d’Estadística i Difusió de Dades. Lectura del padró municipal d’habitants a 1 gener del 2023 i Enquesta de Serveis Municipals 2023. Encreuaments.
LLOC i TEMPS DE RESIDÈNCIA A LA CIUTAT I AL BARRI. Fonts: Ajuntament de Barcelona. Departament d’Estadística i Difusió de Dades. Lectura del padró municipal d’habitants a 1 gener del 2023 i Enquesta de Serveis Municipals 2023. Encreuaments. Ajuntament BCN

Nuclis de convivència més petits

Dels 213.839 domicilis unipersonals, el 60,9% els ocupen dones, mentre que al 39,1% restant hi viuen homes. La situació de convivència de dues persones, que en dècades anteriors era majoritària, representa menys del 30%. És destacable la fidelitat a la ciutat: el 72,4% dels majors d’edat fa almenys 10 anys que hi viuen, i el 56,8% no han canviat de barri en el mateix període. També és estable el règim de tinença de l’habitatge, amb lleu predomini de la propietat per sobre del lloguer. Més de la quarta part de les persones propietàries no ho són de ple dret, perquè els queda hipoteca per pagar.

ESTRUCTURA DELS DOMICILIS (Lectura del padró municipal d’habitants a 1 gener del 2023) I RÈGIM DE TINENÇA DE L’HABITATGE ( Enquesta de Serveis Municipals 2023)

Més pensionistes, menys treball a la llar

El treball assalariat per compte de tercers és la situació laboral més freqüent entre els majors d’edat, seguida de la condició de jubilat o pensionista, que tendeix a l’alça, mentre que un de cada deu es defineix com a autònom amb personal contractat o sense. Un canvi dràstic: en trenta anys les feines de la llar no remunerades han passat d’ocupar el 29,3% al 4,1%.

SITUACIÓ LABORAL. Font: Enquesta de Serveis Municipals 2023. Encreuaments. Ajuntament de Barcelona. Departament d’Estudis d’Opinió. Oficina Municipal de Dades.

Nivell educatiu i ingressos

Augmenta el nivell formatiu de la població: en més de la meitat de les llars la persona que aporta més ingressos té estudis universitaris o postuniversitaris. També s’incrementa l’ingrés net declarat de mitjana per família: en vint anys s’ha doblat.

NIVELL D’ESTUDIS DE LA PERSONA QUE APORTA MÉS INGRESSOS A LA LLAR I INGRESSOS MENSUALS NETS PER FAMÍLIA (€). Font: Enquesta de Serveis Municipals 2023. Encreuaments. Ajuntament de Barcelona. Departament d’Estudis d’Opinió. Oficina Municipal de Dades.

El català, en retrocés

Des de fa tres dècades, la meitat dels barcelonins majors d’edat tenen el castellà com a llengua habitual. La proporció dels que tenen el català com a primera llengua havia estat similar, però ha anat retrocedint i marca mínims del 36,5%. En paral·lel ha emergit el capítol “altres llengües”, amb el 7,4%. Respecte del català, es manté molt alta la capacitat d’entendre’l (93,9%), parlar-lo (74,7%) i escriure’l (61,7%).

LLENGUA HABITUAL. Font: Enquesta de Serveis Municipals 2023. Ajuntament de Barcelona. Departament d’Estudis d’Opinió. Oficina Municipal de Dades.

A l'esquerra

En ideologia, el gruix de la població de Barcelona es posiciona sobretot entre l’esquerra i el centreesquerra, es considera tan catalana com espanyola o bé més catalana que espanyola i es declara no creient o agnòstica.

IDEOLOGIA I SENTIMENT DE PERTINENÇA. Font: Enquesta de Serveis Municipals 2023. Ajuntament de Barcelona. Departament d’Estudis d’Opinió. Oficina Municipal de Dades.
PRÀCTICA RELIGIOSA. Font: Enquesta de Serveis Municipals 2023. Ajuntament de Barcelona. Departament d’Estudis d’Opinió. Oficina Municipal de Dades.

El cotxe va de baixa

El cotxe particular és cada vegada més costós de mantenir i menys necessari en una ciutat amb distàncies curtes, aptes per fer-les caminant, i una densa xarxa de transport públic: en vint anys ha baixat 11,5 punts la proporció dels que en tenen almenys un a casa.

VEHICLES QUE HI HA A CASA. Font: Enquesta de Serveis Municipals 2023. Ajuntament de Barcelona. Departament d’Estudis d’Opinió. Oficina Municipal de Dades (base persones).

Digitals a casa i al mòbil

L’accés sense fil a internet des de casa s’ha generalitzat gairebé tant com la possessió de telèfon mòbil (que arriba al 99,7% de la població de Barcelona d’entre 18 i 74 anys). No és estrany que la premsa digital i les xarxes socials, amb WhatsApp al capdavant, vagin escalant posicions com a mitjà d’informació principal en detriment de la televisió.

CONNECTIVITAT DE LA LLAR. Font: Enquesta de Serveis Municipals 2023. Ajuntament de Barcelona. Departament d’Estudis d’Opinió. Oficina Municipal de Dades.
XARXES SOCIALS EN QUÈ PARTICIPA I MITJÀ PRINCIPAL PER INFORMAR-SE DE L’ACTUALITAT. Font: Enquesta de Serveis Municipals 2023. Ajuntament de Barcelona. Departament d’Estudis d’Opinió. Oficina Municipal de Dades.

L’increment de preus es nota

L’economia personal encapçala la llista dels problemes percebuts com a més greus durant els dos darrers anys, coincidint amb la crisi del cost de la vida desencadenada arran de la invasió d’Ucraïna. Al mateix temps ha reculat la preocupació per l’atur i les condicions de treball, fet que concorda amb l’evolució de l’ocupació. La inseguretat i l’accés a l’habitatge, en les posicions 2 i 4, són dos problemes altament presents en el debat públic, que tenien escassa incidència deu anys enrere.

PROBLEMA PERSONAL PERCEBUT COM A MÉS GREU. Font: Enquesta de Serveis Municipals 2023. Ajuntament de Barcelona. Departament d’Estudis d’Opinió. Oficina Municipal de Dades.

Contents de viure a la ciutat

La satisfacció de viure a Barcelona es manté històricament per sobre del 7 amb oscil·lacions de dècimes. Dins de la qualificació mitjana de notable, el veïnat de Nou Barris és el més satisfet i el de Sarrià-Sant Gervasi, el més descontent.

SATISFACCIÓ DE VIURE A BARCELONA. Font: Enquesta de Serveis Municipals 2023. Ajuntament de Barcelona. Departament d’Estudis d’Opinió. Oficina Municipal de Dades.

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis