De l'estafa hipotecària a l'estafa del lloguer

Il·lustració © Eva Vázquez. Una casa divida en quatre troços com si fos un pastís i, al mig, hi creix un arbre ple de voltors.

Una dècada després que esclatés la pitjor bombolla immobiliària de la història, l'accés a l'habitatge continua sent un dels problemes socials més grans. I ho és perquè els estats operen com un engranatge més de la indústria financera i immobiliària. La realitat de Barcelona ho confirma: tant la bombolla hipotecària d'ahir com la bombolla del lloguer d'avui han estat políticament cuinades des de les administracions.

Encara que ja gairebé no en parlem, han passat pocs anys des de la pitjor bombolla immobiliària de la història. Una mica més d'una dècada. Res si es compara amb la durada i profunditat de les seves terribles conseqüències: centenars de milers de famílies desnonades, deutes per a tota la vida, desenes de suïcidis i vides a la cuneta. I no obstant això, per increïble que sembli, avui tornem a parlar de l'habitatge com a drama. La bombolla del lloguer no para de créixer i, cada pocs minuts, una família perd la casa perquè no la pot pagar. Els escassos ingressos i la salut de molts s'esfumen al mateix ritme que creixen els beneficis immobiliaris. Com és possible? Què està fallant?

 

La faula del mercat autoregulat

Els apologetes del capital immobiliari sempre estiren del mateix argument. Per ells, tot es redueix a un problema d'oferta i demanda. Massa gent volent viure a les ciutats i habitatges insuficients per satisfer aquestes necessitats, cosa que, suposadament, fa apujar els preus. La gran solució, al seu parer, seria liberalitzar i deixar construir sense límit, com ja va fer el govern de José María Aznar el 1998. Però passa que els sistemes d'habitatge no funcionen com un mercat de competència perfecta, en el qual oferta i demanda s'equilibren entre elles, autoregulant-se i fixant el preu. Aquesta ficció teòrica només apareix als llibres de text d'algunes escoles de negocis i facultats d'economia. La realitat va per una altra banda. Només cal veure el que va passar entre el 1998 i el 2007, quan es va construir el doble d'habitatges que llars es van crear, i tot i així els  preus es van disparar com mai. O entre el 2008 i el 2013, quan el preu del lloguer va baixar malgrat que el nombre de llogaters augmentava.

De fet, si alguna cosa demostra l'actual crisi de l'habitatge és el fracàs dels diagnòstics neoliberals que ens hi han conduït. I si seguim sense veure la llum és, en part, perquè alguns dels seus predicadors, famosos per haver negat la bombolla financera fins a l'últim minut, encara disposen d'altaveus importants. Tot i així, no es pot enganyar la gent eternament. Fins i tot entre aquelles institucions molt proclius a deixar l'habitatge en mans del mercat, estan emergint veus crítiques. Sense anar més lluny, un article del 2018 publicat per la Reserva Federal dels Estats Units conclou que, encara que l'oferta augmentés el 5 %, l'impacte en els preus seria gairebé nul.

La veritat és que el mercat de l'habitatge és una cosa molt més complexa del que la paraula sembla suggerir. Només cal fer un diagnòstic superficial en una ciutat com Barcelona per veure que la realitat s'allunya de la caricatura que es dibuixa a les escoles de negocis. N'hi ha prou de mirar algunes distorsions en l'anomenada oferta per fer-se'n una idea. En l'actualitat, 9.600 habitatges compten amb llicències turístiques, cortesia de la Generalitat, que els permeten operar com a hotels clandestins en lloc de llars. Més de 10.000 habitatges estan deshabitats, segons el cens del 2019. I l'oferta que s'incorpora al mercat com a nou habitatge està cada vegada més monopolitzada per fons internacionals que la mantenen com a inversions de luxe o segones residències.

En altres paraules, mercat, oferta i demanda expliquen molt poc. En realitat, operen com a fetitxes que encobreixen tant el dens entramat d'actors i forces socials que operen sobre el terreny, com el paper determinant de l'Estat. Cal no oblidar que l'administració pública regula tots i cadascun dels aspectes que afecten l'habitatge: els usos del sòl, els règims de propietat privada, la construcció, els contractes de lloguer, el sistema hipotecari, la política de desnonaments i reallotjaments, la política fiscal, l'articulació amb el sistema financer i un llarg etcètera. Probablement no hi ha mercat més construït per allò públic que el de l'habitatge.

Ara bé, històricament, l'acció política ha contribuït a fer de l'habitatge un negoci de primer ordre. Una mercaderia sobretot. En aquest sentit, parlar de política de l'habitatge és fins a cert punt fal·laç, ja que pressuposa l'existència d'un Estat intrínsecament benvolent. L'experiència històrica és una altra: en termes generals, els governs no han treballat per garantir l'accés universal a l'habitatge, sinó més aviat per mantenir l'ordre polític i  per facilitar l'acumulació de capital a través d'aquest.

L'hegemonia de la propietat

Respecte a la qüestió política, segurament no hi ha hagut un projecte de govern social més reeixit en l'últim segle que el de l'habitatge en propietat. Que les elits polítiques de gairebé tot arreu s'obstinin des de fa dècades a prioritzar-la com a única forma d'accés, no respon a criteris científics. Tampoc que s'hagin dedicat a estigmatitzar el lloguer, convertint-lo en una forma de tinença volàtil i insegura. I encara menys que hagin fabricat mites nacionals, com el que la propietat és la base moral de la família o de la seguretat. Es tracta d'una decisió política, consistent a alinear els interessos de les elits amb les classes mitjanes i orientada a protegir el sistema de polítiques més justes i redistributives. Es parteix de la premissa que, si la gent accedeix a una minúscula part del pastís, serà molt menys procliu a rebel·lar-se i assaltar la part més gran.

Al cap i a la fi, l'objectiu d'estendre l'habitatge en propietat és tan vell com les ciutats contemporànies, que emergeixen amb la industrialització. Ja en la segona meitat del segle xix, la burgesia reformista ho planteja com a forma de domesticar els de baix: el nou proletariat urbà que, davant la falta d'alternativa, es veia obligat a viure en barris de barraques. No obstant això, van haver de passar gairebé cent anys fins que alguns països aconseguissin estendre l'habitatge en propietat (mitjançant tot tipus d'ajudes públiques) a àmplies capes de la població. El franquisme, en aquest camp, és pioner. Hi ha pocs projectes de propietarització tan reeixits com l'iniciat a final dels anys cinquanta, i prolongat pels governs del PSOE i del PP fins a la crisi del 2008.

En aquest sentit, és important també desmentir el tòpic segons el qual l'oferta de lloguer hauria caigut gradualment a causa dels contractes indefinits establerts per la llei de 1964. La veritat és que el pes del mercat del lloguer va continuar disminuint després del decret Boyer de 1985, que va prendre garanties als llogaters amb el pretext de fer el contrari. I l'explicació és senzilla: la política descarnada, des dels anys seixanta, per fer que la compra sigui l'única forma d'accés a l'habitatge. Des del “no volem un país de proletaris sinó de propietaris”, del ministre Arrese el 1957, fins a les deduccions a la compra i el crèdit fàcil de l'última bombolla.

No cal pensar gaire per imaginar els efectes sociopolítics del model d'accés a l'habitatge mitjançant la compra. D'entrada, permet individualitzar el problema de l'accés a l'habitatge, reduint-lo a un campi qui pugui. Té efectes perversos, com que els petits propietaris tendeixen a compartir amb les elits l'interès que es mantinguin els preus alts perquè el seu patrimoni no perdi valor, a costa de fer l'habitatge inassequible per al conjunt de la societat; o que donin suport a polítiques regressives, com l'eliminació de l'impost de successions, cosa que actualment passa en unes quantes comunitats autònomes.

La colonització de les finances

Més enllà del seu vessant polític, l'habitatge s'ha convertit en un element cada vegada més important per al capitalisme global. I d'una manera diferent a la que ho feia. Si bé l'extracció de rendes —l'apropiació de riquesa sense que hi hagi la producció de valor afegit— sempre ha estat una característica del sistema econòmic, en els últims anys ha adquirit una funció gairebé central. Per aquest motiu els processos de despossessió que patim a l'espai de vida, a la llar, són avui sovint tan ferotges com aquells que sofrim on treballem.

Aquest canvi va començar a forjar-se en els anys vuitanta, arran de la intervenció decidida dels estats per fer de l'habitatge un actiu de primer ordre, cada vegada més vinculat als objectius de les finances, que des de llavors han acumulat molt de poder. Durant les bombolles hipotecàries del passat (1986-1992 i 1997-2007) vivim la primera fase d'aquest procés. Es va introduir la titulització, que permetia als bancs comercialitzar grans quantitats d'hipoteques als mercats financers, venent-les a tercers i generalment d'esquena als prestataris. Un negoci depredador, amb pràctiques pròximes al saqueig, que va adquirir popularitat amb la crisi subprime als Estats Units i va caure en picat amb l'esclat de la bombolla.

No obstant això, alguns van donar les finances per mortes abans d'hora. En els últims anys, l'habitatge ha continuat sent un objectiu primordial per als grans fons d'inversió i bancs. Algunes estimacions apunten al fet que el 30 % de tots els diners mundials es destina a la inversió immobiliària. En altres paraules, hi ha una part molt important del capital mundial la reproducció del qual depèn del creixement del preu de l'habitatge i el sòl. I de nou, ha fet falta una intervenció de l'Estat a mida d'aquests actors.

A Espanya, aquest canvi es va donar durant l'últim mandat del PP. A la vista que una part cada vegada més gran de la població optava per viure de lloguer, el Govern va fer tot el possible per traslladar el negoci immobiliari a aquest terreny. La principal tasca de l'executiu de Rajoy va consistir a adaptar les condicions de vida de milions de llars amb llogaters, molts d'ells nous, als objectius dels fons. Va ser una operació ràpida i decidida. El 2012, va crear un règim especial segons el qual les societats d'inversió (SOCIMI) deixaven de pagar impost de societats i es beneficiaven d'altres regals fiscals. I el 2013 va canviar la llei d'arrendaments i va reduir els contractes de lloguer a tres anys, fent-los coincidir amb el període mínim obligatori durant el qual una societat ha de tenir un habitatge arrendat. En altres paraules, va generar pèrdues a l'erari i va precaritzar les vides d'innombrables llars amb la condició de supeditar-ho tot als interessos de negoci dels accionistes.

Avui no són pocs els fons d'inversió o consultories que reconeixen que el mercat immobiliari es va recuperar (bonic eufemisme per referir-se al creixement de preus i a les expulsions) gràcies al paper dels grans fons. El que no diuen és que les finances estan alterant per complet els sistemes d'habitatge de les grans ciutats i els seus ecosistemes socials. En comprar l'habitatge a preus desvinculats dels ingressos locals, sovint en operacions molt especulatives, allunyen el mercat immobiliari de les necessitats veïnals. Les SOCIMI són el paradigma d'aquesta lògica: societats que adquireixen milers d'habitatges perquè inversors a distància es puguin lucrar, invertint-hi a curt termini, extraient rendibilitats que provenen de la butxaca de llars llogateres i vulnerant drets humans, tal com ha denunciat Nacions Unides.

Il·lustració © Eva Vázquez. Sobre el terra d'un edifici, una pancarta publicitària mostra una casa pressionada per una premsa. © Eva Vázquez

Protegir l'habitatge

Deia Raquel Rolnik, després del seu pas pel govern del Brasil i per la relatoria d'habitatge de les Nacions Unides, que actualment els estats operen com un engranatge més de la indústria financera i immobiliària. La nostra realitat local ho confirma: tant la bombolla hipotecària d'ahir com la bombolla del lloguer d'avui han estat políticament cuinades, mitjançant una intervenció pública molt decidida. La bona notícia és que això també ens recorda que hi ha remei. El mercat no és un fenomen meteorològic, sinó un camp de poder: de correlació de forces entre els qui especulen amb l'habitatge i llogaters, entre indústria immobiliària i barris. D'organitzar aquesta força col·lectiva per garantir el dret a l'habitatge, posant-la a l'altura de la sanitat o l'educació, dependrà el nostre futur i el dels nostres fills.

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis