El MUHBA s’expandeix i convida a pensar la història de la ciutat

Dos visitants observen unes restes romanes mentre escolten l’audioguia al Museu d’Història de Barcelona. © Imatges Barcelona / Paola de Grenet

El Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) celebra 80 anys reforçant l’interès per la Barcelona contemporània, creixent en xarxa en diversos indrets del territori municipal i enfortint la presència a internet. Tot plegat coincideix amb un moment de reconsideració sobre el paper que han de tenir els museus, en aquest cas els d’història de les ciutats, en relació amb les noves perspectives plantejades per la transformació digital.

El 2023 ha estat un any especial per al MUHBA. Coincidint amb la celebració del seu 80è aniversari, pren un nou impuls que es reflecteix des del punt de vista tant conceptual com organitzatiu. Destaquen les inauguracions de vuit seus, que han estat reformades o ampliades; la presentació de recerques que renoven la historiografia de Barcelona, i la posada en marxa de fórmules de gestió compartida amb la ciutadania.

El Museu d’Història de Barcelona és un fenomen especial en gairebé tots els aspectes, una afirmació que argumentaré tot seguit i que es pot confirmar només amb una breu anàlisi de la seva presència a la web. És difícil exagerar l’extensió i la peculiaritat d’aquest fenomen, però també ho és capturar-ne l’essència en poques paraules. Aquí faig dos plantejaments, no especialment originals, però amb l’esperança que tinguin interès per a un públic ampli. En primer lloc, em pregunto: què succeeix en el món dels museus de les ciutats i quina relació té el MUHBA amb aquest context més ampli? En segon lloc, miro de resumir els elements més importants de l’èxit del MUHBA i d’opinar, encara més breument, sobre les seves perspectives de futur[1].

El debat sobre els museus

Arreu del món, s’ha debatut intensament sobre el camí que han de seguir els museus de tota mena, amb el rerefons d’una seqüència d’autocrítiques que han tingut lloc durant l’última dècada. Tots els fòrums —des de l’International Council of Museums (ICOM), a través de CAMOC (organisme específic establert per als museus municipals dins de l’ICOM), fins a la xarxa City History Network, creada pels museus d’Amsterdam i Barcelona el 2010— han sotmès a debat la finalitat d’aquestes instal·lacions, sigui quina sigui la seva naturalesa.

El debat de l’ICOM va arribar al punt més àlgid quan va definir què és un museu, i van caldre anys per acordar aquesta nova definició, a la qual es va arribar el 2022[2]. Entre les qüestions principals, la definició inclou l’èmfasi que s’ha de posar en els judicis ètics sobre els temes candents actuals, concretament en les formes de colonització i descolonització i en el tractament de la migració recent, així com en el grau de moviment vers la “cocreació” col·laborativa, en comparació amb formes de gestió més tradicionals per part dels professionals.

A parer meu, el MUHBA, malgrat ser plenament conscient d’aquests debats i de mantenir-hi un compromís absolut, ha seguit el seu camí i s’ha basat en les virtuts socials i polítiques de la societat barcelonina per assolir els èxits recents. Durant dècades, des que es va fundar, aquestes virtuts han contribuït a desenvolupar l’autoritat del museu, però durant els darrers quinze anys aquests fonaments han esdevingut molt més sòlids sota la direcció de Joan Roca. Això ha estat possible perquè Roca tenia una estratègia, que evolucionava amb els canvis que es produïen amb els anys, però que s’havia definit clarament de bon principi. Òbviament, l’estratègia es va veure afectada per una sèrie de factors imprevisibles, incloent-hi els de la política municipal, el proveïment de recursos, l’eclosió variable de col·laboradors en tots els àmbits i la incorporació contínua d’elucidacions intel·lectuals i acadèmiques.

Els principis del MUHBA es fonamenten en l’èmfasi de la “majoria democràtica”, cosa que implica especialment inclinar la difusió de les activitats del museu per arribar a tota la ciutat, no tan sols a alguns punts privilegiats del nucli històric i altres epicentres més aviat accidentals, com en la majoria dels museus municipals europeus. Aquest èmfasi, tot i ser coherent amb el contingut de gran part dels debats actuals del món museístic, no comença realment al mateix lloc, ni, en aquest sentit, aspira a arribar al mateix punt.

Passadís del Refugi 307 del Poble-sec, construït durant la Guerra Civil. © Imatges Barcelona / Josbel A. Tinoco Passadís del Refugi 307 del Poble-sec, construït durant la Guerra Civil. © Imatges Barcelona / Josbel A. Tinoco

Clarament, l’èmfasi es posa en qüestions específiques dels museus municipals, dels espais i les històries de la ciutat que hi estan implicats, no en el contingut, fins a cert punt més previsible, dels museus d’art, ciència, natura o tecnologia. Això ha matisat especialment el “dia a dia” de la vida urbana, en qüestions com per exemple l’habitatge o el treball o en els aspectes socials i ecològics i, implícitament, polítics —malgrat que hi ha factors més “culturals”, com la religió i el món de les idees, que no n’han quedat exclosos. Potser en l’enfocament hi rau una idea antropològica generalitzada de la “cultura”, amb un abast extens, tal com la promovia la tradició de l’escriptor gal·lès Raymond Williams en les dècades del 1960 i del 1970. Aquest enfocament del MUHBA sol pintar-se en un llenç molt més gran que, després, han fet servir la majoria dels museus municipals que conec d’arreu d’Europa.

En relació amb el mètode i el procés, i en contrast amb el contingut, la trajectòria característica del MUHBA és ben visible. L’enfocament s’inspira en una mena d’acadèmia democràtica, estesa a tota la ciutadania interessada a pensar en la seva història i en els seus vincles amb el present i el futur; és a dir, una estratègia fonamentalment col·laborativa.

Els actors es troben en diàlegs, seminaris i projectes expositius per crear plegats, però amb rigor acadèmic, un criteri essencial. Justament, no he trobat aquest model en cap altre indret, motiu pel qual el considero de collita pròpia. Potser és de sentit comú que els enfocaments innovadors d’èxit creixin de sòl profund i fèrtil, tant o més que de retòriques i arguments globals o massa generals. Tanmateix, els enfocaments de collita pròpia de la majoria de les ciutats europees no han tingut necessàriament aquest sòl profund i fèrtil o no han obtingut els mateixos resultats.

L’èxit del MUHBA

Les àrees de progrés principals dels darrers quinze anys combinen substància i mètode. La col·laboració forma part de la recepta, tant dins del MUHBA com en la societat en conjunt, malgrat que les limitacions dels recursos fan que mantenir l’equilibri no sigui fàcil —i sembla que la normativa administrativa i financera dificulta encara més la tasca de dirigir un museu.

Per a mi, la transformació espacial i geogràfica del MUHBA ha estat la primera fita, sobretot la creació de l’eix de centres i activitats del Besòs, amb un treball concret, en aquesta àrea, amb els districtes i les associacions. Aquest aspecte també el trobem present en la direcció estratègica que, des de la dècada del 1980, busca regenerar i canviar el caràcter d’aquesta zona. Durant molts anys, la tasca de nombrosos actors ha permès aquest reequilibri geogràfic de Barcelona i, fins a cert punt, de tota l’àrea metropolitana. És a dir, el MUHBA prepara el terreny per als canvis, gràcies a la seva capacitat per modificar la percepció de les transformacions passades i actuals, en lloc de tenir un impacte transformatiu directe —tot i que no hauríem de subestimar l’efecte d’algunes tasques de museïtzació de l’habitatge, la indústria i l’aigua al sector nord-oriental de la ciutat.

Una finestra de les Cases Barates del Bon Pastor, a les noves instal·lacions del Museu de les Cases Barates del Bon Pastor del MUHBA. © Imatges Barcelona / Edu Bayer Una finestra de les Cases Barates del Bon Pastor, a les noves instal·lacions del Museu de les Cases Barates del Bon Pastor del MUHBA. © Imatges Barcelona / Edu Bayer

Com a urbanista, tinc un interès especial en l’impacte que això té en els “imaginaris espacials” que la ciutadania té de la seva ciutat, incloent-hi, per descomptat, els polítics i arquitectes, o altres perfils amb influència en la transformació urbana. Seria interessant comparar la manera com la gent veia la ciutat (i més enllà) fa dues dècades i com la veu ara, amb imatges, mapes mentals… Des d’un punt de vista metodològic, aquesta comparació és tot un repte, i identificar els impactes de la feina del MUHBA, encara més. En definitiva, un bon desafiament per a geògrafs, sociòlegs o experts en ecologia urbana.

Crear i compartir coneixement

Des del meu punt de vista, el segon gran assoliment ha estat el de crear i compartir coneixement. Això està relacionat amb el model acadèmic i associatiu del MUHBA, que fa un volum considerable de feina en les àrees de recerca i presentació. El museu ha fet una tasca rellevant de treball amb experts acadèmics i associacions locals, no només durant un any o dos sinó durant una o dues dècades, per fer avançar el coneixement, per exemple, sobre el proveïment d’aliments, el subministrament d’aigua o els problemes de l’habitatge. També és important que se n’hagin fet publicacions considerables en format extens o abreujat, algunes de molt accessibles i en diverses llengües, en un programa de publicació que dubto que cap altre museu hagi igualat, almenys dins del sector dels museus municipals. Evidentment, els futurs equips del MUHBA encara tenen molta feina per fer per traslladar aquest enfocament a nous camps fonamentals i a través de noves fórmules.

Les transformacions a la seu central del museu, a la plaça del Rei, també són una fita important, no tan sols perquè són les més visitades i més visibles, sinó perquè s’han definit les bases perquè els futurs equips del MUHBA puguin emprar aquests espais com a fonaments per als seus projectes, sense haver de patir per la modernització de la infraestructura bàsica, una tasca que ja està feta.

Una quarta fita és la qualitat de la presència a internet. Diria que el MUHBA sortiria molt ben parat d'una comparació amb els llocs web d’altres museus municipals europeus que conec, tant per l’adaptació als canvis al llarg dels anys com per la intensitat de la informació que s’hi presenta. Un bon exemple és l’element cartogràfic, que es continua difonent i transformant, i que permet que qualsevol persona d’arreu del món pugui accedir a la geografia històrica de Barcelona i interaccionar-hi, fet que representa un avantatge per als acadèmics i per al públic en general, de qualsevol edat i procedència.

Evidentment, parlar del futur és molt més arriscat que recollir les fites assolides fins avui. Presumiblement, el museu no voldrà agombolar-se ni deixar d’evolucionar i progressar, malgrat que seria força natural que una nota dominant dels anys vinents sigui la consolidació d’alguns elements que s’han assolit. Per a l’aprenentatge al voltant dels nous centres sobre habitatge, treball, aigua i desenvolupament urbà, serà important experimentar l’evolució de les noves percepcions en cada tema i l’establiment de connexions entre les diverses “sales” del museu: 55 sales, distribuïdes en un total de 18 centres.

[1] No podem afegir gran cosa al que ja ha dit el director actual, Joan Roca i Albert, sobre la progressió del MUHBA al llarg dels anys. Reunir totes aquestes reflexions en un llibre seria de gran ajuda per al pensament del futur.

[2] “Un museu és una institució permanent no lucrativa al servei de la societat que cerca, col·lecciona, conserva, interpreta i exposa llegat tangible i intangible. Els museus, oberts al públic, accessibles i inclusius, promouen la diversitat i la sostenibilitat. Operen i comuniquen de manera ètica, professional i amb la participació de les comunitats, i ofereixen experiències variades per a l’educació, l’entreteniment i la compartició de reflexions i coneixements.” icom.museum

Els espais patrimonials del MUHBA

El MUHBA ha crescut en xarxa amb la posada en funcionament del Centre de Conservació i Restauració, que inclou l’Arxiu Arqueològic i la renovació o incorporació de nous centres patrimonials distribuïts pels barris i districtes de Barcelona.

Ciutat Vella
El barri Gòtic
MUHBA Casa Padellàs
MUHBA Plaça de Rei
MUHBA Temple d'August
La Porta de Mar i les Termes Portuàries
MUHBA Via Sepulcral Romana
MUHBA Domus Avinyó
MUHBA Domus de Sant Honorat
MUHBA El Call

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
MUHBA Santa Caterina

Sants-Montjuïc
El Poble-sec
MUHBA Refugi 307

Zona Franca-La Marina del Prat Vermell
MUHBA Centre de Col·leccions

Sarrià-Sant Gervasi
Vallvidrera
MUHBA Vil·la Joana. Casa Verdaguer de la Literatura

Gràcia
La Salut
MUHBA Park Güell

Horta-Guinardó
Can Baró
MUHBA Turó de la Rovira

Sant Andreu
El Bon Pastor
MUHBA Bon Pastor

Sant Andreu
MUHBA Fabra i Coats

La Trinitat Vella
MUHBA Casa de l’Aigua

Sant Martí
Provençals del Poblenou
MUHBA Oliva Artés

LLIBRES DE L'AUTOR

  • European city museumsEuropean City Museums Tim Marshall i Joan Roca Ajuntament de Barcelona i MUHBA, 2023
  • llibre_transforming_barcelonaTransforming Barcelona Routledge, 2004

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis