La nova ciutat que emergeix: una perspectiva des de la salut pública

Il·lustració © Laura Borràs Dalmau

La primavera de l’any 2020 serà recordada com la primavera de la covid-19, una època que ens ha obligat a aturar-nos, a prendre mesures de prevenció, a viure en soledat en un món connectat. El confinament ha alterat el ritme de vida de la ciutat i ha fet emergir allò essencial: la cura de les persones i el sosteniment de la vida.

No són pocs els articles periodístics que aquests dies assenyalen la importància de les feines essencials, tot fent visible i dotant de valor allò que durant massa temps ha quedat amagat. Sobre els canvis que experimenta la ciutat, que inverteixen i ens fan revisar les prioritats, en parlaré més endavant. Abans, però, és necessari introduir algunes qüestions generals sobre la covid-19 i sobre el seu impacte a la nostra ciutat des de la perspectiva i els aprenentatges d’aquells qui treballen a la salut pública.

En primer lloc, cal tenir presents els factors socials i mediambientals que condicionen l’estat de salut de la població[1]. Per parlar del bon o mal estat de salut de la població, hem d’identificar els factors que la condicionen, perquè el lloc on es viu, el sexe o la professió poden impactar en l’estat de salut[2]. Les primeres dades sobre l’impacte de la covid-19 a la ciutat ens indiquen que l’afectació de la malaltia segueix patrons de desigualtat. L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha fet un seguiment de l’afectació de la covid-19 a la ciutat i, des del passat 8 d’abril, ha obert un lloc web on es poden visualitzar les dades diàries de la ciutat. Aquesta informació ens mostra que, entre el 13 de març i el 16 d’abril, a Barcelona hi ha hagut 9.311 casos positius de covid-19, amb una major afectació entre la gent gran i un major impacte en determinats territoris de la ciutat. Cal assenyalar que aquestes dades fan referència als casos més greus de la malaltia, ja que no es poden fer proves diagnòstiques a tothom. L’ASPB també ofereix les dades dels enterraments de les persones residents a Barcelona. Entre l’1 de març i el 9 d’abril s'han produït 3.758 defuncions, una xifra molt superior a les 1.603 que s’esperaven en aquest període (segons les dades dels últims 10 anys). Aquesta variació representa un excés de mortalitat de 2.155 defuncions, de les quals més del 80% afecta a persones majors de 75 anys. Les dades també mostren que hi ha diferències territorials en la incidència de la malaltia, amb una major afectació als barris més vulnerables. Allà on hi ha pitjors indicadors socioeconòmics, on les ocupacions de la gent són més manuals, més essencials i menys “teletreballables”, o allà on els pisos són més petits i amb menor capacitat per aïllar-se en bones condicions, és on la covid-19 està tenint més impacte. La salut i les condicions de vida són les dues cares d’una mateixa moneda.

En segon lloc, l’avenç d’aquesta pandèmia global ha fet emergir les precarietats i les debilitats del món occidental. Pensàvem que aquestes afectacions eren fenòmens llunyans que de cap manera podien alterar la nostra quotidianitat. En canvi, en un món globalitzat, densament poblat, altament urbanitzat i depredador, no és tan difícil imaginar que els vectors de transmissió s’incrementen i que les pandèmies i la transmissió de malalties rares són del tot possibles[3]. Com segurament tampoc serem aliens a un empitjorament de la salut si no som capaços de posar fre al canvi climàtic. Potser ara més que mai s’ha vist la importància de tenir cura de la salut com un element col·lectiu i no individual, i que aquest aspecte té molt a veure amb com pensem, planifiquem i sostenim la vida a la ciutat.


[1] Consulteu els informes i monogràfics de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) que expliquen profusament la importància de la salut pública.

[2] A Catalunya, Carme Borrell, de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, o Joan Benach, especialista en salut pública de la Universitat Pompeu Fabra, han aportat coneixements científics en aquesta línia.

[3] Sobre aquest debat es poden llegir les notes que Josep Terrades publicava al web del Centre d’Investigacions Ecològiques i Aplicacions Forestals (CREAF): “Indispensables, de vegades letals. Els microbis, els virus i nosaltres”.

Algunes qüestions que emergeixen

Des del punt de vista de la política pública i des de l’experiència de la gestió d’un ajuntament com és el de Barcelona, la covid-19 ens ha posat, sobretot, davant la gestió d’una crisi sanitària. Aïllar per prevenir l’avenç, frenar la corba de nous casos i intervenir des del sector públic per no col·lapsar el sistema sanitari han estat les prioritats en tot aquest procés. És per aquest motiu que les característiques del confinament han estat tan excepcionals, amb un aïllament domiciliari i una paralització de tota activitat no essencial. Les limitacions que ha decretat l’estat d’alarma des del passat 10 de març de 2020 ens han suposat molts canvis i necessitarem força temps per avaluar-ne l’impacte; també han fet emergir grans debats, límits i contradiccions sobre el món en què vivim. La paralització ha fet visibles les grans llacunes i desigualtats del nostre model social, productiu i sanitari. Amb el confinament s’ha fet evident la duresa de la soledat i de la gestió quotidiana de les cures pròpies i de les persones que tenim a càrrec, i el valor del bé comú i d’allò públic i col·lectiu. En dos mesos, ha canviat la ciutat i també ho han fet les prioritats i accions de govern, que s’han redirigit per fer front a l’impacte de la covid-19 a Barcelona. De ben segur que tots aquests canvis no seran provisionals. Alhora, s’obren nous horitzons de canvi que fan imprescindible repensar profundament qüestions que tenen un efecte directe en la millora de la vida de les persones.

A l’Ajuntament es van activar tots els recursos de què es disposava per fer front a la crisi sanitària, i des del primer moment es va treballar per impedir que fos també una crisi social. La ciutat s’ha preparat per aquest abordatge més ampli, més enllà del sistema de salut, tenint molt present les històries de vida dels seus veïns i veïnes, les històries de precarietat, d’angoixa, de por i de soledat. La pandèmia ha imposat a la població una vida en aïllament per tal de frenar la corba de contagis, així com un tancament de la ciutat que ha impactat de forma diversa i que pot tenir conseqüències a llarg termini. Tot i les estrictes condicions que imposava el decret d’alarma per protegir la població, s’han posat en marxa diferents estratègies per permetre que tothom a la ciutat pogués dur a terme l’aïllament, sempre mirant de cobrir totes les necessitats bàsiques.

Il·lustració © Laura Borràs Dalmau  © Laura Borràs Dalmau

Una ciutat tancada no només vol dir que s’hagi frenat l’economia formal —per la qual l’Estat ja ha previst un mecanisme per la protecció dels seus treballadors i treballadores—, sinó que també s’ha frenat l’economia informal, i això ha impactat de ple en la vida de moltes persones que vivien de forma precària dins la informalitat. Per oferir algunes dades: a Barcelona s’han previst 714 places addicionals per tal que les persones sense llar puguin passar el seu confinament; s’ha incrementat un 113% el conjunt de programes d’àpats a la ciutat (àpats a domicili, àpats en companyia, menjadors socials); i els centres de serveis socials han atès en un mes i mig el 28% de persones que atenen en tot un any, més d’un 15% de les quals eren persones usuàries noves o feia més d’un any que no acudien a un centre de serveis socials. S’ha aturat el cobrament del lloguer d’habitatges públics municipals a 12.000 famílies i s’ha intentat mitigar la solitud reforçant programes adreçats a les persones grans sense companyia, com ara la teleassistència, el programa Radars i el programa Vincles.

Més enllà de les actuacions endegades per cobrir l’emergència social a la ciutat, cal aturar-se en allò que apareix ara amb més força i que haurà de ser la base per repensar, pel que fa a la salut, una ciutat post-covid-19.

1. La salut com un element central de la vida de les persones

L’impacte de la covid-19 ens ha fet prendre consciència de les nostres vulnerabilitats, tant les físiques —pel que suposa patir la malaltia— com les emocionals —sobreviure a un procés d’aïllament que multiplica la sensació de soledat i d’angoixa. Mai com ara la por a emmalaltir ens ha fet tan conscients de la importància d’una bona salut i de la necessitat de promocionar-la, de cuidar-la i de fer-ne prevenció. Vénen moments en què haurem de continuar alerta de les indicacions de salut pública per evitar els contagis, i de ben segur haurem de continuar aplicant mesures de distanciament, que en cap cas han de conduir a l’aïllament total de persones i col·lectius vulnerables. Serà el moment de reforçar els programes de promoció de la salut i la salut comunitària, i de situar l’atenció primària en el lloc central que li pertoca.

2. Les desigualtats socials i el seu impacte en la salut

Dèiem que l’impacte de la covid-19 ha estat més ampli en les zones més vulnerables de la ciutat on es donen alguns o diversos d’aquests factors: els tipus de feines més manuals, de cura, del tot essencials; el tipus d’habitatge, que dificulta seguir pautes d’aïllament a domicili i que suposa més risc per frenar-lo; o les zones amb població més envellida. Tots són factors que han tingut un impacte clar en la incidència de la malaltia. Les anàlisis des de la salut pública fa temps que ens alerten de les desigualtats i el seu impacte en la salut. És el moment d’instaurar mesures com ara l’ingrés mínim vital anunciat fa poc pel Govern de l’Estat, així com de canviar el marc regulador de les polítiques d’habitatge o les lleis d’estrangeria vigents, sense menystenir la necessitat d’un nou marc de polítiques laborals per construir un mercat de treball menys desigual. Des de la ciutat ens tocarà acompanyar els canvis amb polítiques locals de serveis socials que prioritzin i redimensionin les noves necessitats de Barcelona.

3. La cura com a part indispensable per la vida

Dèiem a l’inici que la importància de les cures en totes les seves dimensions s’ha fet més evident que mai. Les treballadores familiars, les dels equips d’espai públic, les dels equipaments de persones sense llar, les infermeres, les treballadores de la neteja... totes elles estan sostenint la ciutat. Cuidar és imprescindible per la vida, tot i que les professions i els espais de la cura no sempre són els més ben vistos, reconeguts o valorats. Potser un exemple extrem és el que estem veient a les residències de gent gran, on es posa en evidència com la cura de les persones més dependents és una situació mal resolta en aquesta societat que envelleix.

La importància d’aquest servei també s’ha fet visible a través del debat sobre el temps i la duresa de la cura continuada. El debat entorn a la criança i l’educació de nens i nenes durant el confinament segurament amaga molts debats en un, i no només la preocupació de les famílies per l’aprenentatge dels infants. També ha obert la caixa dels trons i ha descobert que les actuals polítiques de conciliació donen una resposta insuficient a les necessitats de mares i pares per atendre els infants, tant si teletreballen com si han d’incorporar-se a la feina de forma presencial. S’obre el debat de com afrontar una situació de desconfinament per fases sense tenir en compte que haurem de fer-ho compatible amb la cura quotidiana de les persones. Pot ser un bon moment per replantejar-nos les formes com ens organitzem socialment i el temps (i els valors) que hi dediquem.

4. La comunitat

Aquests mesos també hem pogut observar com les veïnes i els veïns s’han autoorganitzat, tot generant xarxes de suport mutu per ajudar-se en qüestions quotidianes com anar a comprar o tirar la brossa en temps de confinament, fer-se companyia a través del telèfon o connectar amb els serveis públics disponibles per fer front a l’emergència. Apareixen històries boniques que estan reforçant la vida entre comunitats de veïns i veïnes i que fan la vida a la ciutat més amable i més propera. Barcelona és una ciutat rica pel que fa al seu teixit social, que ha facilitat l’autogestió en plena crisi de la covid-19, i és possible que hagi sumat persones que fins abans de la crisi no estaven organitzades. És una experiència única i que haurà de tenir un paper rellevant en el futur de la ciutat després de la pandèmia.

 

Tot plegat ens obliga a repensar moltes coses, inclosa l’organització de la ciutat. Cal dissenyar nous projectes que tinguin les cures com a element central, com ara les superilles de la cura, que hauran de combinar un ritme diferent de la ciutat amb un paper imprescindible dels serveis públics i una comunitat forta i cuidadora. Caldrà revisar tot allò que s’ha constatat que no funciona i donar prioritat al més essencial, des de repensar les polítiques públiques de salut —tot defensant el reforç públic del nostre sistema sanitari— fins a dotar d’importància l’atenció primària. Caldrà revisar el model públic d’atenció residencial a la gent gran, després d’haver comprovat que requereix un canvi profund per atendre i cuidar en bones condicions. I caldrà defensar noves polítiques socials, econòmiques i d’habitatge que procurin una vida digna a la ciutat. Des dels municipis haurem d’empènyer per generar nous marcs que ens permetin avançar cap a ciutats socialment justes. I haurem de fer-ho de la mà de polítiques locals que apostin per una ciutat més pausada, amb un espai públic que permeti una vida més saludable i més humana.

Publicacions recomanades

  • Llibre: Com comercien amb la teva salut. Privatització i mercantilització de la sanitat a Catalunya. Gemma Tarafa et al. Icaria, 2014Com comercien amb la teva salut. Privatització i mercantilització de la sanitat a CatalunyaGemma Tarafa et al. Icaria, 2014
  • Llibre: Sin trabajo, sin derechos, sin miedos. Las reformas laborales y sus efectos sobre el trabajo y la salud. Gemma Tarafa et al. Icaria, 2014Sin trabajo, sin derechos, sin miedos. Las reformas laborales y sus efectos sobre el trabajo y la saludGemma Tarafa et al. Icaria, 2014
  • Llibre: La sanidad está en venta. Y también nuestra salud. Gemma Tarafa et al. Icaria, 2012La sanidad está en venta. Y también nuestra saludGemma Tarafa et al. Icaria, 2012

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis